Thứ năm, 25/07/2024 | 13:03 GMT+7

Trà Vinh vượt 12,18% kế hoạch tiết kiệm điện

05/01/2024

Nhờ đa dạng các hình thức tuyên truyền của Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện, tiết kiệm và hiệu quả của người dân, đồng thời giúp tỉnh Trà Vinh tiết kiệm ước được 29.919.378 kWh điện trong năm 2023.

Ngay từ đầu năm 2023, PC Trà Vinh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm điện. Kết quả trong năm 2023, toàn Công ty ước thực hiện tiết kiệm được 29.919.378 kWh; đạt 112,18% kế hoạch năm (26.670.000 kWh). Trong đó, các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm 778.313 kWh; Hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm 232.235 kWh; Khách hàng sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 16.836.234 kWh; Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 12.072.596 kWh.
Để có được sản lương điện tiết kiệm trên, Công ty đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan hành chính, trường học và toàn thể người dân sử dụng điện. Cụ thể, giải pháp mà PC Trà Vinh đã, đang triển khai, đó là tập trung tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm như: khuyến cáo sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thay các bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, đèn tiết kiệm điện; sử dụng điều hòa ở nhiệt độ không dưới 26 độ C; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…
Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm, tiết kiệm. Ảnh: PC Trà Vinh
Cùng với các đoàn thể tham gia tuyên truyền công tác tiết kiệm điện, còn có các cơ quan truyền thông đã phối hợp với ngành điện. Cơ quan: Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh các huyên, thị, thành phố thuộc tỉnh tham gia trực tiếp, nêu gương điển hình, cách làm hay về tiết kiệm điện được nhân rộng, phổ biến sâu rộng để mọi người ý thức và học tập làm theo. Hiệu quả công tác tuyên truyền làm thay đổi được nhận thức của người dân, doanh nghiệp về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Sau nhiều nỗ lực, theo ghi nhận, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện ở Trà Vinh đến nay đã từng bước được sự đồng thuận từ phía người sử dụng điện.
Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nên công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện trong năm 2023 đã đạt được một số thành công nhất định, có sự gắn kết đồng bộ giữa 05 tổ chức đoàn thể với ngành điện để trao đổi thông tin, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên và người dân tham gia thực hiện hưởng ứng; góp phần giảm áp lực cho ngành điện trong việc cung cấp điện, tiết kiệm chi phí cho xã hội và bảo vệ môi trường.
Với những kết quả đạt được, Công ty đã thực hiện khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2023.
Ông Đặng Phúc Khánh - Phó Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2023. Ảnh: PC Trà Vinh
Năm 2024 PC Trà Vinh đặt mục tiêu: (i) Phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện và hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao trong năm 2024; đảm bảo ổn định tình hình cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2024; (ii) Gắn kết hoạt động truyền thông tiết kiệm điện với sử dụng điện an toàn và nâng cao công tác dịch vụ khách hàng; (iii) Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên đặc biệt là các cấp cơ sở để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu. Quan tâm và đầu tư đúng mức trong công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để công tác tuyên truyền được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.
Trà Vinh đặt mục tiêu hàng năm, phấn đấu tiết kiệm khoảng 4,5% (tương đương khoảng 25 triệu kWh), đến năm 2025 tiết kiệm khoảng 5% trên tổng sản lượng năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 (tương đương khoảng 65 triệu kWh).
Anh Thư