Thứ ba, 21/03/2023 | 14:30 GMT+7

Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

10/03/2023

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương kêu gọi các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình năm 2024, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sử sụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2024 và gửi về Bộ Công Thương (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng):
Địa chỉ nhận đề xuất: Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian: trước ngày 20/4/2023
Hồ sơ đề xuất bao gồm:
- Danh mục đề xuất nhiệm vụ (theo Phụ lục số 01);
- Dự toán kinh phí chi tiết của nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02).
Gửi hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email: VietTV@moit.gov.vn
Chi tiết liên hệ chuyên viên: Trần Văn Việt, điện thoại: 0242 220 2356
Chi tiết nội dung thông báo tại đây.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng

giờ trái đất 2023