Thứ hai, 22/07/2024 | 01:53 GMT+7

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đề xuất, đăng ký nhiệm vụ tiết kiệm điện năm 2023

20/02/2023

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đề xuất, đăng ký 7 nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) giai đoạn 2019-2030.

Năm 2022 Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hóa xã hội, sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 
Trong đó, sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC thực hiện là 21.476 triệu kWh, đạt 100,4% so với kế hoạch EVN giao, tăng 5,64% so với năm 2021; doanh thu tiền điện năm 2022 đạt 41.365 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ 2021; tổn thất điện năng thực hiện là 3,99%, giảm 0,41% so với kế hoạch năm.
Ngoài nhiệm vụ cung cấp điện ổn định để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đời sống của nhân dân, EVNCPC luôn chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Cụ thể, năm 2022, EVNCPC đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như: kết hợp với các Phòng giáo dục thành phố, thị xã, huyện triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học; Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, tổ dân phố…
Nhân viên EVNCPC tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm điện (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Bên cạnh đó, duy trì hợp tác với Đoàn thanh niên, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh/thành phố để thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện như: lắp đặt bóng đèn tiết kiệm điện trong chương trình thắp sáng đường quê, hỗ trợ thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact…, các hoạt động đều đem lại những kết quả khả quan. Điển hình như, chỉ trong 60 phút tắt đèn của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3, sản lượng điện tiết kiệm của toàn EVNCPC là 40.720kWh, chiếm tỉ lệ 13,2% so với cả nước (309.000kWh).
Trong năm 2023, để phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được và thực hiện có hiệu quả hơn nữa những giải pháp tiết kiệm năng lượng, EVNCPC sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là: Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể, đơn vị sẽ tổ chức các buổi đào tạo về sử dụng năng lượng và hiệu quả cho các khách hàng lớn; thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm điện năng tại cơ sở của khách hàng lớn thông qua hoạt động chia sẻ, phổ biến kiến thức về tiết kiệm điện.
Hai là: Tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.
Ba là: Tổ chức chương trình tọa đàm về tiết kiệm năng lượng để truyền thông rộng rãi qua sóng truyền hình về tiết kiệm năng lượng, qua góc nhìn chuyên gia và đơn vị quản lý cung ứng điện.
Bốn là: Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho học sinh về yêu cầu tiết kiệm điện, các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả tại gia đình và nhà trường. Các đơn vị sẽ phối hợp với nhà trường tổ chức các giờ sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền tiết kiệm điện; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tiết kiệm điện với các em học sinh.
Năm là: Tuyên truyền các dự án, công nghệ theo mô hình ESCO nhằm cung cấp thông tin, đẩy mạnh việc tìm hiểu, nhân rộng các dự án, công nghệ theo mô hình ESCO cho khách hàng để gia tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ, hỗ trợ tiết kiệm điện. EVNCPC sẽ thu thập thông tin các dự án, công nghệ theo mô hình ESCO đã ứng dụng có hiệu quả; tìm hiểu, hỗ trợ và giới thiệu các nhà đầu tư ESCO để tư vấn và thỏa thuận dự án ESCO với khách hàng. Đồng thời thực hiện 20 tin bài trên các báo, đài truyền hình, fanpage, group facebook của EVNCPC…
Sáu là: Huy động vốn nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời có thể tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp lưới điện 110kV, lưới điện phân phối để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng; hoàn thiện hạ tầng viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin, đầu tư trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng vận hành thị trường điện hiệu quả theo phân cấp của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN).
Bảy là: Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp cán bộ công nhân viên nắm bắt, cập nhật quy định quản lý dự án lựa chọn nhà thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ, đối tác.
Ngoài ra, sẽ tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành, cải cách ngành điện; phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên xúc tiến các chương trình đào tạo nước ngoài nhằm tăng cường năng lực (quản lý, tài chính, giao dịch thương mại) cho EVNCPC trong vận hành thị trường điện bán buôn cạnh tranh, tiến tới thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
Minh Khuê