Thứ bảy, 02/03/2024 | 04:51 GMT+7

Đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình nâng cao năng lực lưới điện truyền tải

22/02/2022

Theo kế hoạch, năm 2022, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình nâng cao năng lực lưới điện truyền tải.

Thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm
Theo đó, Tổng công ty tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm như:
Đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng nâng cao năng lực lưới điện truyền tải và đảm bảo cung cấp điện như: các đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Pleiku 2; Thường Tín - Tây Hà Nội, Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; TBA 500kV Long Thành; lắp máy 2 TBA 500kV Đắk Nông, Ô Môn; đường dây 220kV mạch 2 Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu, Bắc Giang - Lạng Sơn ; các TBA 220kV: Yên Hưng, Yên Mỹ, mạch 3 Long Biên, Bá Thiện, Hải Châu; Chư Sê, mạch 3 Nhà Bè; lắp đặt tụ/kháng bù để đảm bảo điện áp khu vực miền Bắc...
EVNNPT triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình nâng cao năng lực lưới điện truyền tải
Đảm bảo tiến độ các công trình đấu nối, giải tỏa công suất các nguồn điện BOT Vân Phong, Hải Dương, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu; công trình phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo như: nâng công suất các TBA 500kV Pleiku 2, Đăk Nông; các TBA 220kV Cam Ranh, Vĩnh Châu, Duyên Hải, Năm Căn; các đường dây 220kV: Nha Trang - Tháp Chàm, Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Ninh Phước - Thuận Nam... và công trình giải tỏa công suất các nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc và mua điện từ Lào; lắp đặt tụ/kháng bù để đảm bảo điện áp khu vực miền Bắc...
Nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng
Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022, Tổng công ty và các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng để có đủ thời gian cho các giai đoạn tiếp theo.
Quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, yêu cầu các công ty tư vấn thiết kế cam kết đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng. Triển khai áp dụng hợp đồng tư vấn mẫu, trong đó quy định cụ thể yêu cầu về chất lượng, tiến độ, chế độ thưởng, phạt.
Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, tránh trường hợp một số gói thầu phải tổ chức lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu.
Triển khai rộng rãi công nghệ khảo sát và thiết kế 3D. Tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế, hợp đồng mẫu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và giảm thiểu thời gian tác nghiệp trong quá trình kiểm tra, thẩm định dự án.
Tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, tăng cường công tác quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ của dự án.
Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết bị trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật để có thể luân chuyển, điều động thiết bị giữa các dự án.
Thực hiện các giải pháp tăng cường tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu; tăng cường đấu thầu tập trung, gộp các gói thầu nhỏ có tính chất tương tự về chủng loại, tính chất để thu hút sự quan tâm của nhà thầu, tăng tính cạnh tranh.
Tổng kết công tác thử nghiệm để đánh giá, phân tích thuận lợi khó khăn như giảm bớt số lượng các gói thầu, ghép các gói thầu của các dự án phù hợp về tính chất và thời điểm triển khai vào một gói, gói thầu xây lắp bao gồm cả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu các gói thầu PC, EPC.
Tuân thủ việc áp dụng các bộ hồ sơ mời thầu mẫu các gói thầu tư vấn, các gói thầu xây lắp, các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị đã ban hành nhằm tăng số lượng nhà thầu tư vấn, tận dụng vật tư tồn kho và tránh tồn động vật tư tồn kho trong đầu tư xây dựng.
Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng tiến độ, giải phóng mặt bằng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị, nhà thầu triển khai dự án đúng theo các mốc tiến độ đề ra.
Tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt trong công tác giám sát thi công, nghiệm thu, mua sắm vật tư thiết bị. Hoàn thành và triển khai áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong EVNNPT.
Chủ động bám sát các Bộ, ban, ngành và các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác trình duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Triển khai công tác đo đạc, bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt.
Trạm biến áp 220kV Krông Ana là TBA đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình BIM trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành
Tăng cường bám sát chính quyền địa phương để tranh thủ sự ủng hộ giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, tạo điều kiện để nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ. Xây dựng và triển khai quy định về đền bù thi công trong quá trình triển khai các dự án.
Đặc biệt, lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị thường xuyên có mặt trên công trường, đặc biệt các công trình trọng điểm để chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên giám sát thi công tại hiện trường, tăng cường cán bộ kỹ thuật có mặt tại công trường để phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu và tư vấn thiết kế xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình vào vận hành, đảm bảo an toàn trong thi công các công trình.
Theo nangluongsachvietnam.vn