Thứ bảy, 10/12/2022 | 03:27 GMT+7

Quảng Ninh tăng cường tiết kiệm tiêu thụ năng lượng

22/10/2020

Trong khi nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc nhập khẩu năng lượng chỉ mang tính chất giải pháp trước mắt, giải quyết tình huống, nên cần phải có định hướng về kế hoạch cụ thể trong thực hiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong khi nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc nhập khẩu năng lượng chỉ mang tính chất giải pháp trước mắt, giải quyết tình huống, nên cần phải có định hướng về kế hoạch cụ thể trong thực hiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2016-2019

Theo thống kê của Sở Công Thương Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh đạt gần 6% và đến hết năm 2019, tổng nhu cầu năng lượng đạt trên 5 triệu TOE. Trong đó, nhu cầu sử dụng năng lượng của ngành nông nghiệp tăng trên 32%; công nghiệp, xây dựng tăng 5,8%; thương mại, dịch vụ tăng 5,9%; giao thông vận tải tăng 5,6% và các hoạt động khác tăng 10,63%...

Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020, riêng giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 245 triệu kWh điện; tổn thất khai thác than giảm từ 6% xuống 4,5% đối với khai thác lộ thiên và từ 29% xuống 24% đối với khai thác than hầm lò; nhận thức của nhân dân trong sử dụng điện tiết kiệm được nâng lên.

Đặc biệt, hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm điện và trung tâm điều khiển công suất đã được lắp đặt và phát huy hiệu quả tại TP. Hạ Long và TP. Uông Bí, nhiều mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được áp dụng trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, xăng sinh học được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn.

Việc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lưới điện vừa hạn chế các sự cố vừa giúp tiết kiệm điện năng

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc đầu tư thay thế dây chuyền thiết bị tiết kiệm năng lượng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư lớn, một số bộ phận, cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm chưa thực sự quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng…

Phấn đầu đạt tiết kiệm tối thiểu 6,7% tổng tiêu thụ năng lượng đến năm 2025

Theo dự báo, tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 dự kiến đạt khoảng 43,8 triệu TOE. Trong đó, năm 2020 là 5,764 triệu TOE, năm 2021 là 6,282 triệu TOE. Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 6,7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh giai đoạn từ 2020 - 2025. Trong đó, ngành giao thông vận tải tiết kiệm tối thiểu 5,4% tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành; ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tiết kiệm tối thiểu 6,3%, dịch vụ công cộng tiết kiệm tối thiểu 4,9% và cuối cùng là ngành công nghiệp tiết kiệm tối thiểu 8,2%.

Đáng chú ý, tỉnh đang phấn đấu 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện hoặc giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng. Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định. Tất cả các trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân cư cũng sẽ được tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Nhiều giải pháp sẽ được thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu trên, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm đối với hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị máy móc, dây chuyển sản xuất. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực của Trung tâm Xúc tiến & Phát triển công thương Quảng Ninh - Sở Công Thương Quảng Ninh… Việc kiểm tra giám sát, đánh giá đi đôi với việc truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cũng sẽ được chú trọng thực hiện.

Cán bộ Điện lực TP. Hạ Long tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường hợp tác quốc tế đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng để nâng cao năng lực, ứng dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, kinh doanh, vận tải… Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hợp tác quốc tế thực hiện việc chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng, đồng thời, triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và năng lượng mới. Cố gắng tạo nền tảng, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với mọi hoạt động của xã hội và hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; giảm cường độ sử dụng năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Giai đoạn từ 2020 - 2030, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 9,7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh. Trong đó, ngành giao thông vận tải tiết kiệm 7,4%; nông, lâm, thủy sản tiết kiệm 8%; dịch vụ công cộng tiết kiệm 21,7%; dân dụng sinh hoạt tiết kiệm 6,7%; thương mại dịch vụ tiết kiệm 6,8%, công nghiệp tiết kiệm 11,3% tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành.

Đặc biệt, 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và 100% doanh nghiệp trọng điểm triển khai áp dụng mô hình quản lý năng lượng.

Theo: Báo Công Thương

3 giải thưởng HQNL 2022