Thứ sáu, 24/05/2024 | 13:47 GMT+7

Hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Thái Bình

14/05/2016

Hội thảo đã nghe báo cáo những chính sách hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng bể biogas cũng như sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất và sinh hoạt.

Ngày 13/4/2016, Trung tâm khuyến công - Tư vấn phát triển Công nghiệp - Sở Công thương Thái Bình đã tổ chức hội thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả với sự phối hợp cả Hội Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam. Tham dự hội thảo có đại diện Sở Công Thương Thái Bình, Hội sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cùng hơn 100 cán bộ của ngành Công thương, một số doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo do ông Nguyễn Đình Hiệp - Nguyên Vụ trưởng Vụ khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Phó chủ tịch Hội Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ông Vũ Ngọc Khiếu - Giám đốc Sở Công Thương làm chủ trì.

Ông Vũ Ngọc Khiếu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

Hội thảo đã nghe báo cáo những chính sách hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng bể biogas cũng như sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất và sinh hoạt.

Các đại biểu tham dự hội thảo còn được nghe phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản hướng dẫn Luật; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, chiếu sáng công cộng, nông nghiệp và trong các hộ gia đình…

Một số đại biểu còn thảo luận vấn đề về sử dụng điện hợp lý, lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng và phương pháp sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo đại biểu tham dự.

Phương Lan