Thứ sáu, 24/05/2024 | 14:28 GMT+7

Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

13/04/2016

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề cấp thiết đối với tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Việt Nam với dân số khoảng 1.351.000 người (năm 2013). Đây được xem là tỉnh có nhiều thuận lợi cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng. Trong những năm gần đây, kinh tế của tỉnh đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực với tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, kéo theo đó là việc sử dụng năng lượng cũng tăng cao. Vì vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề cấp thiết đối với tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ý thức được điều này, năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thu hút được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. 

Cụ thể, Trung  tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ đã tổ chức 8 hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp cho gần 1.000 đại biểu đại diện cho các đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng thời phát hành 500 sổ tay hướng dẫn, 2.000 tờ rơi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Công ty điện lực Phú Thọ tổ chức thành công lễ phát động “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng “Giờ trái đất” và tổ chức hội thảo tuyên truyền “Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường”. Ngoài ra còn triển khai thực hiện Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” với sự tham gia của 36.552 hộ gia đình, góp phần tiết kiệm được 1.644.520 kWh (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Đối với các doanh nghiệp, Trung tâm đã triển khai hỗ trợ kiểm toán năng lượng, tư vấn các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 4 doanh nghiệp, hoàn thành Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 5 doanh nghiệp; tư vấn đầu tư thực hiện giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 1 doanh nghiệp.

 

Trương Tuyền