Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:33 GMT+7

Thái Bình phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2016-2020

14/03/2016

Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng.

Ngày 8/1/2016, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm đạt được mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng tính chung trên địa bàn tỉnh và cho riêng từng lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phổ biến và thúc đẩy sử dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu. Áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng; đạt mức giảm ít nhất 10% cường độ năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng. Thay thế từ 10% - 12% các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Thái Bình sẽ được triển khai với các nội dung: Thực hiện quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công sở, chiếu sáng học đường, chiếu sáng công cộng; sử dụng năng lượng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các tòa nhà; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giao thông vận tải; sử dụng năng Iượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt dân cư; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình để triển khai thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng.

 

Quang Minh