Thứ hai, 06/02/2023 | 10:21 GMT+7

Tập huấn công tác thanh kiểm tra Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30/07/2015

Các đối tượng thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cần cung cấp cho đoàn thanh tra, thanh tra viên các tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

Sáng ngày 30-7, tại Đà nẵng đã diễn ra Hội nghị Tập huấn công tác thanh kiểm tra Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hôi nghị do Tổng cục năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Đã Nẵng tổ chức. Đây là Hội nghị đầu tiên trong chuỗi hội nghị tập huấn nâng cao công tác thanh kiểm tra Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qủa tại 3 tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị thu hút sự tham gia của Đại diện Sở Công thương, Cục quản lý thị trường các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Luật sử  dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Vũ cho biết, Bộ Công Thương sẽ cùng các chuyên gia năng lượng tăng cường truyền tải những kinh nghiệm về việc triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các địa phương trên cả nước.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Kinh Luân, chuyên gia năng lượng độc lập đã trình bày  về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; trách nhiệm thanh tra, kiểm tra; nội dung thanh kiểm tra; những hành vi bị cấm và quyền hạn thanh kiểm tra về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các hành vi bị cấm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

Hủy hoại nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia

Giả mạo, gian dối để được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiêu quả

Sản xuất, nhập khẩu lưu thông phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Cố ý cung cấp thông tin không trung thực về hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị trong hoạt động dán nhãn  năng lượng, kiểm định quảng cáo và các hoạt động khác gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, hô gia đình và cá nhân.

Theo đó, các nội dung thanh tra, kiểm tra về Luật sử dụng năng lượng TK&HQ tập trung vào các hoạt động tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các hoạt động tư vấn kiểm toán năng lượng, danh mục phương tiện thiết bị phải dán nhãn năng lượng, việc tuân thủ các hoạt động dán nhãn năng lượng; việc tuân thủ các quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các hành vi bị cấm tại điều 8 của Luật sử dụng năng lượng TK&HQ.

Ông Nguyễn Kinh Luân nhấn mạnh, các đoàn thanh tra, thanh tra viên khi tiến hành thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cần thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của pháp luật về thanh tra, không được gây phiền hà, sách nhiễu, làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng thanh tra.

Đồng thời, cần áp dụng kịp thời các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra và biện pháp xử lý do mình quyết định.

Ông Nguyễn Kính Luận trình bày nội dung tập huấn cho các cán bộ về thanh tra, kiểm tra Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Các đối tượng thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cần cung cấp cho đoàn thanh tra, thanh tra viên các tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Đồng thời, phải tao điều kiện cho đoàn thanh tra và thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ; chấp hành các quyết định xử lý của đoàn thanh tra, thanh tra viên và thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

Trách nhiệm của Bộ Công Thương

Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh:

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương theo quy định của pháp luật

Minh Trang - Thanh Xuân

Top-runner 2022