Thứ sáu, 08/12/2023 | 14:02 GMT+7

Tổng công ty Điện lực Miền Nam đặt mục tiêu tiết kiệm 994 triệu kWh năm 2015

26/02/2015

Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong năm 2015, đơn vị phấn đấu đạt chỉ tiêu sản xuất 49,7 tỷ kWh điện thương phẩm, thực hiện tiết kiệm 2% sản lượng điện thương phẩm, tương đương với 994 triệu kWh điện.

Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong năm 2015, đơn vị phấn đấu đạt chỉ tiêu sản xuất 49,7 tỷ kWh điện thương phẩm, tăng 12,9% so với thực hiện năm 2014. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm điện 2% sản lượng điện thương phẩm, tương đương với 994 triệu kWh điện.

Được biết, trong năm 2014, sản lượng điện EVNSPC tiết kiệm được là 1,18 tỷ kWh, tương đương 2,66% sản lượng điện thương phẩm, vượt kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. 

Công nhân điện lực thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng compact tiết kiệm điện tại một hộ dân

Năm 2014, EVNSPC là đơn vị hoàn thành tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện đã tạo được hiệu quả sâu rộng và chuyển tích cực với người dân như: “Ấp tiết kiệm điện”, “Khu dân cư văn hóa tiết kiệm điện”, “Tuyến phố tiết kiệm điện”, chương trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long chuyển đổi từ bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact tiết kiệm điện, hỗ trợ lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời tại và thay thế bóng đèn sợi đốt tại các hộ gia đình…

Nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm mới, EVNSPC sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện đến các hộ gia đình, vận động khách hàng chuyển đổi sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao và sử dụng các sản phẩm có dán nhãn năng lượng. 

Hải Nhy