Thứ sáu, 24/05/2024 | 14:01 GMT+7

Yên Bái tiết kiệm hơn 8.155 kWh điện trong 9 tháng đầu năm

08/12/2014

Qua theo dõi của bộ phận kinh doanh từ các Điện lực đến Công ty Điện lực Yên Bái, chín tháng đầu năm 2014 toàn Công ty đã thực hiện tiết kiệm được 8.155.176 kWh, tăng 34,5% so với năm 2013.

Tiết kiệm năng lượng đang là một trong những mục tiêu của Quốc gia đã được Chính phủ hết sức quan tâm, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế-xã hội cũng không ngừng gia tăng. Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đang là yêu cầu cấp bách; việc tiết kiệm điện chính là tiết kiệm ngân quỹ gia đình, với doanh nghiệp thì việc tiết kiệm điện chính là tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ, với cộng đồng là tiết kiệm ngân sách.

Sau khi có sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về triển khai các chương trình tiết kiệm điện năm 2014, Công ty Điện lực Yên Bái đã xác định và phổ biến tuyên  truyền tiết  kiệm điện đến mọi đối tượng khách hàng, nhất là các khách hàng thuộc các hộ gia đình sử dụng mục đích sinh hoạt. Qua theo dõi, phân tích cơ cấu phụ tải trên địa bàn tỉnh nhà thì sản lượng điện mục đích tiêu dùng chiếm 40% sản lượng điện tiêu thụ, tương đương 700.000kWh vì vậy việc tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện đối với các hộ gia đình là rất quan trọng . Vì vậy Ban Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty thống nhất, tổ chức phát động phong trào “Thi đua gia đình tiết kiệm điện, năm 2014” trong toàn thể các hộ gia đình là CBCNV Công ty, với nội dung:

Phổ biến quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trước cộng đồng trong sử dụng tiết kiệm điện  hướng dẫn việc sử dụng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tiết kiệm điện 2% sản lượng thương phẩm, tương đương 10.600.000 kWh theo kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2014.

Với khẩu hiệu “Vì lợi ích của mỗi gia đình và vì lợi ích cộng đồng”, Công ty đã có tỷ lệ  cán bộ công nhân viên Công ty là 100% tham gia “ Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2014”. Qua theo dõi của bộ phận kinh doanh từ các Điện lực đến Công ty Điện lực Yên Bái, chín tháng đầu năm 2014 toàn Công ty đã thực hiện tiết kiệm được 8.155.176 kWh,  tăng 34,5% so với năm 2013.

Việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện là rất quan trọng, nhất là trong CBCNV từ đó vận động người thân trong gia đình cũng như cộng đồng xung quanh gương mẫu sử dụng tiết kiệm điện, dần nâng cao ý thức tiết kiệm trong cộng đồng. Với số lượng trên 500 hộ gia đình CBCNV cam kết tiết kiệm điện, với mức 8% lượng điện tiêu thụ mỗi tháng thì sẽ tiết kiệm được khoảng 250 triệu đồng mỗi năm, giá trị tuy không lớn nhưng là nhân rộng phong trào “Gia đình tiết kiệm điện trên địa bàn” hàng năm, nâng cao ý thức, xây dựng thói quen thường xuyên.

Theo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc