Thứ năm, 25/07/2024 | 17:17 GMT+7

Thái Nguyên tập huấn kiến thức về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn

08/10/2014

Nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là phổ biến những vấn đề liên quan đến sản xuất sạch hơn (SXSH) và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp như: Khái niệm, lợi ích, nguyên tắc và các kỹ thuật thực hiện SXSH; việc áp dụng SXSH tại Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng...

Ngày 7-10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Hiệp hội Làng nghề tỉnh tổ chức khóa tập huấn sản xuất sạch hơn - tiết kiệm năng lượng và phổ biến các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề cho trên 130 người gồm: cán bộ của Sở Công Thương, Phòng kinh tế các huyện, thành, thị; các tổ chức xã hội, hợp tác xã, làng nghề, cở sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là phổ biến những vấn đề liên quan đến sản xuất sạch hơn (SXSH) và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp như: Khái niệm, lợi ích, nguyên tắc và các kỹ thuật thực hiện SXSH; việc áp dụng SXSH tại Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng; khái niệm phát triển bền vững trong công nghiệp; việc tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và năng lượng trong sản xuất…

 

Ngoài ra, những học viên còn được phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề thông qua các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; được hướng dẫn các thủ tục đề nghị xét công nhận làng nghề và làng nghề truyền thống cũng như việc tổ chức đón Bằng công nhận làng nghề…


Theo Báo Thái Nguyên