Thứ sáu, 30/09/2022 | 16:33 GMT+7

Thông tin Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng TK & HQ 2012

20/12/2012

Tác phẩm xin gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ghi rõ: Bài tham dự "Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012"

Bắt đầu từ năm 2012, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam  tổ chức Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm trên quy mô toàn quốc. Đây là Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với hoạt động báo chí mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.

Mục tiêu của Giải là tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm năm 2012 trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước. 

Giải được tổ chức nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012. 

Thời gian tổ chức:  Từ 01 - 5 - 2012 đến 01 - 5 - 2013. Ban Tổ chức nhận bài dự Giải từ tháng 11/2012 đến  ngày 15/2/2013. Trao giải vào tháng 4/2013.

Địa bàn triển khai:  Các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Đối tượng tham dự:   Phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử) trong cả nước.

Các loại hình báo chí được tham dự Giải gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, với các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí. 

Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012. Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác, ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải, nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức. 

Tác phẩm tham dự phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự Giải, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của Giải.

Về Giải thưởng: mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C  và 02 giải khuyến khích, với  tổng số 32 giải. 

Mẫu đơn đăng ký tham dự Giải TẠI ĐÂY

Tác phẩm xin gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ghi rõ: Bài tham dự "Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012"


Ban tổ chức
mi game TKNL