Thứ bảy, 09/12/2023 | 22:57 GMT+7

Hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp tại Hà Nam

19/11/2012

Sáng ngày 12/11/2012, tại Công ty Điện lực tỉnh, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất công nghiệp”.

Sáng ngày 12/11/2012, tại Công ty Điện lực tỉnh, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất công nghiệp”. Chủ trì Hội thảo, ông Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Tiết kiệm Năng lượng- Bộ Công Thương; ông Trần Bá Ca – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam.

Dự Hội thảo có: ông Vũ Thanh Liêm – TUV, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh; đại diện Trung tâm Tư vấn Phát triển Công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
afa6b4ece_3_1.jpg
 
Tại Hội thảo, ông Phương Hoàng Kim đã giới thiệu một số cơ chế, chính sách tài chính của chương trình tiết kiệm năng lượng đối với doanh nghiệp, nhằm tạo cho doanh nghiệp nắm bắt, thực thi những quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm một cách hiệu quả, đồng thời cũng để tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp cũng được cán bộ Sở Công Thương hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản liên quan và cách khai báo sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu http://www.dataenergy.vn.

Hội thảo được nghe các bài tham luận về tiết kiệm năng lượng từ các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn như Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Xi măng Bút Sơn, Dệt Hà Nam, Công ty Bia Sài Gòn - Phủ Lý… Có thể nói, hầu hết các doanh nghiệp đã thành lập Ban giám sát sử dụng năng lượng tại đơn vị, chú trọng đến cải tiến thiết bị, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích công nhân viên đưa ra sáng kiến nâng cao hiệu quả thiết bị, giảm sức lao động…
 
d7cb76e70_2.jpg
 
Ông Trần Bá Ca, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu kết thúc hội thảo, ông Trần Bá Ca ghi nhận những ý kiến tham gia của các doanh nghiệp trong việc cung ứng năng lượng cũng như biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm tại đơn vị. Đây là cơ sở để ngành Công Thương tổng hợp tình hình sử dụng năng lượng của doanh nghiệp, đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án nhằm tiết kiệm năng lượng tại đơn vị để góp phần thực hiện tốt chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 
Mai Linh