Thứ tư, 28/09/2022 | 23:14 GMT+7

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TK&HQ năm 2012

12/11/2012

Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Theo thỏa thuận giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây là Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với hoạt động báo chí mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, là một trong những hoạt động phối hợp được tổ chức thường xuyên giữa Hội Nhà báo Việt Nam với các bộ, ngành. 

Mục tiêu của Giải là tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm năm 2012 trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước, theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012.  Ghi nhận, động viên, khen thưởng những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012. 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải gồm đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam (đơn vị chủ trì), đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Thời gian tổ chức:  Từ 01 - 5 - 2012 đến 01 - 5 - 2013. 
  • Địa bàn triển khai:  Các tỉnh, thành phố trên cả nước. 
  • Đối tượng tham dự:   Phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử) trong cả nước.
Chủ đề của Giải là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các tác phẩm dự Giải cần phản ánh chính xác, kịp thời, có hiệu quả các nội dung sau:

- Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và của các địa phương, cơ sở trong cả nước. 

- Những thành tựu, kết quả của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 của cả nước, của các địa phương, cơ sở. Giới thiệu, tuyên truyền các tập thể, cá nhân trong nước và quốc tế có thành tích xuất sắc đối với công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cả nước, của các địa phương, cơ sở.

- Đặc biệt là phát hiện, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

- Những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012.

Các loại hình báo chí được tham dự Giải gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, với các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí. 

Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012. Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác, ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải, nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức. Tác phẩm tham dự phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự Giải, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của Giải.

Về Giải thưởng: mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C  và 02 giải khuyến khích, với  tổng số 32 giải. 

Ban Tổ chức nhận bài dự Giải từ tháng 11/2012 đến  ngày 15/2/2013. Trao giải vào tháng 4/2013.
Tác phẩm xin gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ghi rõ: Bài tham dự "Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012"

Hội Nhà báo Việt Nam giao Ban Nghiệp vụ, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia là đầu mối thực hiện Kế hoạch của Giải.
Ban Tổ chức Giải           

mi game TKNL