Thứ hai, 22/07/2024 | 03:35 GMT+7

Điện lực Bình Định quyết liệt giảm tổn thất điện năng

17/04/2023

Giảm tổn thất điện năng trên lưới điện là một trong những chỉ tiêu chính quyết định đến hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh điện.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định), cho biết, giảm tổn thất điện năng (TTĐN) luôn là nhiệm vụ đầy khó khăn bởi địa bàn quản lý dàn trải, kéo dài, phụ tải phân bố rải rác, cấu trúc lưới điện phức tạp không thuận lợi cho việc quản lý vận hành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của công ty và nỗ lực cao của 9 đơn vị trực thuộc, trong những năm qua, tỉ lệ TTĐN của PC Bình Định liên tục giảm 0,2% - 0,3% theo từng năm và luôn đạt thấp hơn chỉ tiêu do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao. 
Cụ thể trong quý 01/2023, tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện là 5,63%, giảm 0,34% so với cùng kỳ, giảm 0,62% so với chỉ tiêu kế hoạch của quý 1 năm 2023.
Vệ sinh bảo dưỡng nguồn, lưới điện (Ảnh: PC Bình Định)
Để có được kết quả đó, PC Bình Định đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ tổn thất theo cấp điện áp, có kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp đối với các xuất tuyến có sản lượng điện lớn, TTĐN cao. Vai trò điều hành của các nhóm giảm TTĐN tại các đơn vị điện lực tiếp tục được duy trì và nâng cao. Định kỳ hàng tháng, kết quả thực hiện giảm TTĐN của các đơn vị trực thuộc được tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo giảm TTĐN của PC Bình Định. “Đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch phải báo cáo giải trình và bị áp dụng chế tài xử phạt nghiêm” - ông Châu khẳng định.
Trong đầu tư xây dựng, PC Bình Định ưu tiên công trình khai thác đấu nối sau các trạm biến áp 110kV; công trình chen trạm chống quá tải lưới điện nhằm đảm bảo cấp đủ điện cho nhu cầu phụ tải khu vực tỉnh Bình Định, đặc biệt là khu vực có sản lượng cao; ưu tiên đầu tư công trình cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận có tỉ lệ TTĐN cao.
Công nhân Điện lực Quy Nhơn đang thi công chen trạm chống quá tải tại trạm Kim Đồng, TP Quy Nhơn. (Ảnh: Báo Bình Định)
Ngoài ra, PC Bình Định còn sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại; sắp xếp, tái cấu trúc, bố trí lại các thiết bị đóng cắt trên lưới nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện đảm bảo tình trạng vận hành tốt; kiểm tra hành lang an toàn lưới điện. Tăng cường vệ sinh cách điện đường dây và thiết bị trạm để giảm TTĐN rò trên cách điện và đảm bảo an toàn vận hành.
Đặc biệt tại khu vực lưới điện có số lượng khách hàng lớn, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng của các khách hàng lớn, khách hàng có sản lượng điện bất thường... để ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện, phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý và tuyên truyền ngăn ngừa lấy cắp điện . 
Để hoàn thành tốt kế hoạch giảm tổn thất điện năng năm 2023, ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Bình Định đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý 02/2023 như: Đánh giá công tác quản lý chỉ tiêu TTĐN theo từng cấp điện áp 110kV, 22kV, 0,4kV; tập trung giải quyết 02 TBA công cộng còn có tổn thất trên 7%, tiếp tục tăng cường thực hiện giải pháp nhằm giảm tổn thất TBA CC có TTĐN >5%; tiến tới giảm các TBA CC TTĐN >4%.
Tin rằng, với những nỗ lực hiện tại, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện, hạn chế tối đa sự cố… chắc chắn, tỷ lệ tổn thất điện năng tại Bình Định sẽ giảm, từ đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.
Mai Anh