Thứ hai, 22/07/2024 | 03:42 GMT+7

Điện lực Hà Giang giảm tổn thất điện năng nhờ giám sát tốt mua bán điện

07/03/2023

Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) của Công ty Điện lực (PC) Hà Giang đã từng bước được kiện toàn góp phần tích cực cho việc công khai, minh bạch thông tin trong quá trình mua bán điện, đồng thời giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Việc thực hiện tốt công tác KTGSMBĐ là nhiệm vụ quan trọng giúp PC Hà Giang hạn chế được tình trạng trộm cắp điện, giảm tổn thất điện năng. Đồng thời, đây cũng là giải pháp giúp đảm bảo an toàn điện, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. 
Nhân viên Điện lực Hà Giang kiểm tra việc sử dụng điện tại hộ gia đình (Ảnh: EVNNPC)
Thông qua những hành động cụ thể, năm 2022, PC Hà Giang đã thực hiện 21.593 lượt kiểm tra hệ thống đo đếm, đạt tỷ lệ 142,0 % so với kế hoạch giao; phát hiện 1196 công tơ hư hỏng, không đủ tiêu chuẩn vận hành trên lưới góp phần giúp tỷ lệ tổn thất điện năng 10 tháng đầu năm 2022 thực hiện là 4,68 %, giảm so với cùng kỳ giảm 0,51 %.
Năm 2023, để thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, PC Hà Giang phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời, tăng cường các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện. 
Ngoài ra, PC Hà Giang cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với toàn thể CBCNV trong Công ty, đặt biệt là đội ngũ làm công tác KTGSMBĐ, đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên tại các Điện lực, là những người làm việc trực tiếp với khách hàng sử dụng điện, đó là phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại từng cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 
Nâng cao chất lượng công tác KTGSMBĐ là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết của PC Hà Giang để truyền tải và thực hiện việc sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát mua bán điện sẽ góp phần giúp doanh nghiệp và người dân sử dụng điện hiệu quả, hạn chế tối đa thất thoát trong công tác kinh doanh điện hiện nay cũng như đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề năm 2023 của “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tuệ Lâm