Thứ ba, 21/03/2023 | 14:14 GMT+7

Điện lực Yên Bái giảm 0,7% tổn thất điện năng so với năm 2021

28/02/2023

Công ty Điện lực (PC) Yên Bái đã chú trọng nhiều đến công tác phát triển lưới điện, giảm thiểu tỷ lệ điện năng tổn thất trong khâu kỹ thuật cũng như trong kinh doanh.

Công ty Điện lực Yên Bái cho biết: Tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty đạt 4,83% giảm 0,7% so với năm 2021 và thấp hơn 0,22% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao. Chỉ số SADI tổng hợp chung giảm 47%, chỉ số SAIDI kế hoạch giảm 38% và chỉ số SAIDI lưới điện phân phối giảm 19% so với năm 2021; không để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ do lỗi chủ quan.
Để có được kết quả này, hàng tháng, Ban chỉ đạo tổn thất điện năng của PC Yên Bái và các Điện lực đã thực hiện họp phân tích, đánh giá kết quả thực hiện giảm tổn thất điện năng tháng trước và xây dựng các giải pháp giảm giảm tổn thất điện năng tháng sau của Công ty và đơn vị. Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, sửa đổi quy trình quản lý và theo dõi tổn thất điện năng trong đơn vị nhằm phù hợp với chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc.
Luân chuyển máy biến áp có công suất phù hợp góp phần giảm tỷ lệ tổn thất (Ảnh: PC Yên Bái)
Đặc biệt, PC Yên Bái còn tập trung cho công tác giảm tổn thất điện năng như: Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống lưới điện, không để xảy ra tình trạng quá tải đường dây và các trạm biến áp phân phối; theo dõi sát sao thông số vận hành, tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch vận hành và cải tạo lưới; luân chuyển máy biến áp đầy hoặc non tải một cách hợp lý. Khi nâng dung lượng máy biến áp thì đặc biệt chú ý việc nâng tiết diện dây dẫn để phù hợp công suất. Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các thiết bị như: Flycam, camera nhiệt,… trong kiểm tra đường dây để phát hiện kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố.
Nhằm thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, năm 2023, PC Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc phân giao chỉ tiêu chi tiết cho các đơn vị, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện giảm tổn thất điện năng. Duy trì công tác kiểm tra định kỳ và thường xuyên nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra trên lưới điện… qua đó, vừa giúp giảm tổn thất điện năng, vừa góp phần cung ứng điện liên tục, ổn định và an toàn.
Năm 2023, PC Yên Bái phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu 1.228,55 triệu kWh điện thương phẩm; tổn thất điện năng giảm xuống dưới 4,85%.
Mai Anh

giờ trái đất 2023