Thứ tư, 24/07/2024 | 09:00 GMT+7

Tỉnh Hậu Giang tiết kiệm gần 23 triệu kWh điện

10/02/2023

Thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022, toàn tỉnh Hậu Giang đã tiết kiệm được 22,9 triệu kWh, đạt 124,11% so với kế hoạch được giao.

Năm 2022, Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực thực hiện hoàn thành kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời theo dõi và kịp thời điều hành cung cấp điện đảm bảo nhu cầu sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng địa phương.
Bên cạnh đó, thông qua nhiều chương trình, hành động khác nhau, tỉnh Hậu Giang  đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Kết quả, toàn tỉnh tiết kiệm được 22,9 triệu kWh, đạt 124,11% so với kế hoạch được giao.
Nhân viên Điện lực tỉnh Hậu Giang tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả (Ảnh: PC Hậu Giang)
Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2022, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã phát động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phong trào thi đua tiết kiệm điện đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp; Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền chương trình điện tiết kiệm điện quốc gia và nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng điện, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.
Nhằm tăng cường hiệu quả điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các mục tiêu cụ thể như sau:
Một là: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; về định mức tiêu thụ năng lượng cho các ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Hai là: Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội.
Ba là: Giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; áp dụng rộng rãi các giải pháp kỹ thuật sử dụng vật liệu, thiết bị tiết kiệm năng lượng vào trong thiết kế, xây dựng các công trình hạ tầng và trong các tòa nhà trên địa bàn tỉnh.
Bốn là: Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%.
Năm là: Đạt 50% khu công nghiệp, 30% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Sáu là: Đảm bảo 100% các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.
Bảy là: Đảm bảo 100% trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tám là: Đạt 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới từng người dân trên địa bàn.
Trước những biến động về tình hình năng lượng toàn cầu, tỉnh Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung cần phát huy hơn nữa việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điều này không chỉ góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia, mà còn góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính thực hiện Thỏa thuận với Hiệp ước Khí hậu Glasgow tại Hội nghị COP26.
Minh Khuê