Thứ năm, 23/05/2024 | 07:55 GMT+7

Tổng công ty Điện lực miền Bắc giảm 0,24 % tỷ lệ tổn thất điện năng trong năm 2022

09/01/2023

Trong năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện là 4,30%, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn 0,1% so với kế hoạch EVN giao.

Năm 2022, trước những biến động lớn của tình hình thế giới ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn nỗ lực đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc.
Kết quả, tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của EVNNPC đạt 86,3 tỷ kWh. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 64,43% (tăng 4,87%), quản lý tiêu dùng chiếm 28,67% (tăng 3,95%), thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,79% (tăng 29,64%), nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,61% (tăng 8,91%), các thành phần hoạt động khác chiếm 2,51% (tăng 15,01%).
Tổng công ty Điện lực miền Bắc giảm 0,24 % tỷ lệ tổn thất điện năng trong năm 2022 (Ảnh: EVNNPC)
Đáng chú ý, ngay từ đầu năm 2022, EVNNPC đã xác định mục tiêu là tập trung các biện pháp để giảm tổn thất điện năng, đặc biệt trên lưới điện trung, hạ áp nên tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung, hạ áp đều giảm sâu, tổn thất lưới điện trung áp giảm 0,20% so với năm 2021, tổn thất lưới điện hạ áp giảm 0,41% so với năm 2021.
Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty năm 2022 thực hiện 4,30%, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn 0,1% so với kế hoạch EVN giao. Độ tin cậy cung cấp điện đạt: Maifi 2,11 lần; Saidi 405,12 phút; Saifi 4,35 lần.
Bên cạnh đó, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác chuyển đổi số, EVNNPC đã trở thành đơn vị tiên phong trong ngành Điện trong việc thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ số hóa và công nghệ thông tin như: Số hoá dữ liệu; số hoá quy trình nghiệp vụ; tương tác trên không gian số; áp dụng công nghệ mới, tự động hoá trong hoạt động SXKD; đảm bảo hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn thông tin.
Bước sang năm 2023, EVNNPC xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN đó là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tổng công ty.
Theo đó, EVNNPC sẽ nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Trong công tác kỹ thuật vận hành xử lý tồn tại khiếm khuyết lưới điện 110kV năm 2022 và kế hoạch năm 2023 để giảm thiểu sự cố, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu sự cố 110kV Tập đoàn giao.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy cung cấp điện từ cấp đơn vị cơ sở theo đúng hướng dẫn của Tổng công ty; tập trung nhiều giải pháp đảm bảo giảm thiểu sự cố lưới điện trung, hạ áp trong năm 2023. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên.
Minh Khuê