Thứ sáu, 19/07/2024 | 22:00 GMT+7

9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giảm 0,67% tổn thất điện năng

24/10/2022

Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 thực hiện là 4,33%, giảm 0,67% so với cùng kỳ 2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng các cấp điện áp đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện trung hạ áp.

Trong tháng 9 năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cung cấp điện đạt 8,03 tỷ kWh, tăng 9,29% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm toàn Tổng công ty đạt 64,755 tỷ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ.
Giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ hàng đầu được EVNNPC quan tâm chú trọng (Ảnh minh hoạ)
Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng thực hiện là 4,33%, giảm 0,67% so với cùng kỳ 2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng các cấp điện áp đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện trung hạ áp.
Năm 2022, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới hoặc bằng 4,4%; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện SAIDI xuống dưới hoặc bằng 422 phút; nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện, không để xảy ra tai nạn chủ quan, bảo đảm cấp điện an toàn liên tục cho các khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc.
Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2022 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.909 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; giảm 0,37 ngày so với cùng kỳ 2021.
Các công ty điện lực đã và đang tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt; đến hết tháng 9/2022 đạt 82,66% vượt 11,26% so với chỉ tiêu tập đoàn giao.
Trong tháng 9/2022, EVNNPC đã khởi công 7 dự án theo kế hoạch tháng (bằng 116,7% so với cùng kỳ năm 2021). Lũy kế 9 tháng đã khởi công 69 dự án và bằng 109,5% cùng kỳ năm 2021; tháng 9, các đơn vị đóng điện 4 dự án, lũy kế 9 tháng đã đóng điện 28/79 dự án.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, trong thời gian cuối năm 2022, yêu cầu các Đơn vị cần phải chủ động, bám sát kế hoạch của Tổng công ty. Đảm bảo công tác vận hành và quản lý đường dây vận hành an toàn, giảm thiểu sự cố trong các tháng còn lại năm 2022.
Trong công tác Kinh doanh và dịch vụ khách, cần hàng tăng cường giám sát, kiểm tra, phúc tra phản ánh của khách hàng, phân tích đánh giá các lỗi liên quan đến phản ánh không hài lòng của khách hàng để đề xuất xử lý theo quy định; Tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn lao động trực tiếp tại hiện trường và qua hình ảnh trên ECP. 
Để đảm bảo công tác Đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm, yêu cầu các Ban Quản lý dự án và các Công ty Điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ như cam kết. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở công thương để sớm điều chỉnh quy hoạch và phối hợp UBND tỉnh để sớm có thỏa thuận hướng tuyến địa điểm trạm biến áp.
Minh Khuê