Thứ bảy, 22/06/2024 | 19:36 GMT+7

Điện lực Bình Định quyết tâm đạt mục tiêu giảm tổn thất điện năng trong 3 tháng cuối năm

19/10/2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) là 4,52%, thấp hơn 0,19% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 0.28% so với kế hoạch năm 2022 (4,80%).

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNNPC), từ đầu năm 2022 đến nay, PC Bình Định đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.
Trong đó, sản lượng điện thương phẩm Công ty đạt 1,822,07 triệu kWh, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 72,74% so với kế hoạch năm 2022 (2,505 triệu kWh). Tỷ lệ tổn thất điện năng trong 9 tháng đầu năm PC Bình Định đạt 4,52%, thấp hơn 0.19% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 0.28% so với kế hoạch năm 2022 (4,80%).
PC Bình Định tăng cường các giải pháp để giảm tổn thất điện năng (Ảnh: PC Bình Định)
Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm, lãnh đạo PC Bình Định đã đặc biệt chú trọng đến công tác giảm TTĐN thông qua các giải pháp khác nhau.
Cụ thể, PC Bình Định đã thực hiện quản lý chặt chẽ các biện pháp kỹ thuật và kinh doanh, bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị Điện lực thành viên chủ động đề xuất các chuyên đề phù hợp với đặc thù lưới điện và kế hoạch thực hiện công tác tại đơn vị như xử lý hành lang tuyến, xử lý các điểm xung yếu, tăng cường sử dụng dây, vật tư thu hồi để sửa chữa các đường dây hạ thế nông thôn bị xuống cấp, chen trạm biến áp ở các khu vực có bán kính cấp điện lớn tổn thất cao...để giải quyết các trường hợp mang tính đặc thù của từng khu vực.
Đồng thời, thực hiện khai thác có hiệu quả các công trình chống quá tải và khẩn trương rà soát, tiến hành hoán đổi các MBA quá tải, non tải; cân pha, san tải lưới điện hạ thế (chú trọng lưới điện hạ áp nông thôn). Kiểm tra, tính toán hệ thống tụ bù trên lưới điện, đảm bảo vận hành các tổ tụ bù trung thế, hạ thế có hiệu quả nhất.
PC Bình Định phối hợp với các điện lực thành viên theo dõi chặt chẽ điện áp ở các điểm nút để kịp thời cho điều chỉnh tăng điện áp vận hành; tăng cường vệ sinh công nghiệp các đường dây có cách điện bẩn, phát hiện, thay thế các vị trí sứ bị sứt, vỡ trên lưới điện; tăng cường công tác phúc tra chốt chỉ số công tơ. 
Đặc biệt tại khu vực lưới điện có số lượng khách hàng lớn, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng của các khách hàng lớn, khách hàng có sản lượng điện bất thường ... để ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện, phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý và tuyên truyền ngăn ngừa lấy cắp điện . 
Phát biểu tại Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2022, ông Thái Minh Châu - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, đã có những nỗ lực tích cực trong 9 tháng đầu năm, góp phần để PC Bình Định hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu mà EVNNPC giao cho đơn vị.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các chỉ tiêu còn phải tiếp tục phấn đấu để thực hiện trong 3 tháng còn lại. Qua đó, ông yêu cầu các đơn vị cần làm tốt công tác dịch vụ khách hàng; có phương án kiểm tra, rà soát các khu vực còn có tổn thất cao đột biến, cao hơn cùng kỳ để tập trung thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng bằng nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. 
Với truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, người lao động trong toàn Công ty, PC Bình Định quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng nói riêng cũng như mục tiêu chung về kinh tế kỹ thuật mà EVNCPC đã giao cho PC Bình Định trong năm 2022. 
Minh Khuê