Thứ tư, 22/05/2024 | 15:05 GMT+7

Bản tin Tiết kiệm năng lượng số 5 (19) – Tháng 9/2011

03/01/2012

Kinh nghiệm tiết kiệm điện tại Công ty CP Phụ tùng số 1, Công ty Điện lực Yên Bái, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hay Tổng công ty xi măng Việt Nam là những điển hình được nêu gương trong bản tin số này.

Xem Online

Bản tin Tiết kiệm năng lượng số 5 mục Tiêu điểm có các bài viết  Khuyến khích sản xuất các thiết bị, sản phẩm TKNL, Tiết kiệm điện 2011: Trung tâm TKNL vẫn đóng vai trò chủ đạo, Tổng sơ đồ điện VII: Địa phương lo quỹ đất cho các dự án trong quy hoạch, Cần sự tổng lực của toàn ngành Điện cho một thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh


Mục Diễn đàn quản lý là các bài viết Dán nhãn TKNL: Doanh nghiệp nên tận dụng cơ hội, Một số quy định đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, Những mô hình TKNL cần được nhân rộng.


Kinh nghiệm tiết kiệm điện tại Công ty CP Phụ tùng số 1, Công ty Điện lực Yên Bái, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hay Tổng công ty xi măng Việt Nam là những điển hình được nêu gương trong bản tin số này.

Trong mục Năng lượng mới số này  giới thiệu Quyết định 37/2011/QĐ-TTg: Cú huých cho phát triển năng lượng gió.