Thứ năm, 25/07/2024 | 07:44 GMT+7

Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

05/03/2024

Ngày 1/3, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 53 /KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024".

Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu, góp phần thúc đẩy việc thực thi Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
Cụ thể, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tất phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30' đến 21h30 thứ Bảy, ngày 23/3/2024.
UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương phổ biến nội dung, tài liệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan thông tần bảo chỉ và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện và phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng tham gia, hưởng ứng.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động như mitting, diễu hành tuyên truyền, treo băng rôn, phướn, pano, áp phích... trên các tuyến đường. Địa điểm mitting tại Công viên bờ Đông cầu Rồng vào ngày 23/3/2024.
 Điện lực Đà Nẵng tuyên truyền về Giờ Trái đất và các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng (Ảnh: Đảng Cộng Sản)
Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hoá Điện ảnh phối hợp với các đơn vị quản lý biển quảng cáo và Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng rà soát, tắt bớt các biển quảng cáo lớn dọc hai bên bờ Sông Hàn và trên các tuyến phố chính trên địa bản thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng rà soát, tắt bớt các đèn chiếu sáng trang trí tại các khu vực công cộng, đảo giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
Sở Du lịch vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tất bớt các đèn pano, chiếu sáng trang trí và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Vận động các cơ sở lưu trú có bảng LED lớn chiếu các thông tin hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông về chủ trương hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể, hộ gia đình thực hiện tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30' đến 21h30 thứ Bảy, ngày 23/3/2024.
Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Sở Công Thương tổ chức mitting, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30' đến 21h30 thứ Bảy, ngày 23/3/2024.
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện phát sóng tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với thời lượng 01 lần/tuần vào thời điểm thích hợp, đảm bảo thông tin rộng rãi đến cộng đồng.
UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thông báo, phổ biến chủ trương hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất đến các khối phố, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi Nhân dân tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố phối hợp với Sở Công Thương trong việc treo các pano, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Trung tâm hành chính thành phố và tại trụ sở các đơn vị sự nghiệp.
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.
Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sử dụng điện từ ngân sách quán triệt đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể ván bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất bằng cách tắt phần lớn đèn chiếu sáng, chiếu sáng trang trí và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan, đơn vị, nhà riêng trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
Chi tiết ăn bản số 53 /KH-UBND tại đây.
Hương Linh