[In trang]
Khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ ba, 24/05/2022 - 13:09
Ngày 18/05/2022, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 2682/BCT-TKNL về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tổng quát: "Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng"; Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045.
Thể chế hóa các chủ trương chính sách và xây dựng chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, Bộ Công Thương đang tiến hành tổng kết, đánh giá, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghiên cứu này sẽ làm cở sở đề xuất xây dựng các công cụ pháp lý tăng cường hỗ trợ hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là công cụ tài chính như xây dựng Quỹ phát triển năng lượng bền vững, công cụ hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay…
Nghiên cứu cũng sẽ tập trung xây dựng các hành lang pháp lý trong việc đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ tư vấn, kiểm toán năng lượng, quản lý năng lượng, đào tạo để đảm bảo thị trường vận hành minh bạch hiệu quả.   
Để thực hiện nghiên cứu trên, Bộ Công Thương đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, nghiên cứu cung cấp các thông tin và đề xuất các nội dung sửa đổi.
Địa chỉ nhận kiến nghị, đề xuất: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Thời gian: trước ngày 30/6/2022
Chi tiết liên hệ: Ông Đặng Hải Dũng, Email: [email protected]; Điện thoại: 02422202358.
Chi tiết công văn số 2682/BCT-TKNL ngày 18/05/2022 và các mẫu khảo sát tại đây.
Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững