Chủ nhật, 23/01/2022 | 22:41 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.   Xem online
Mô tả : Thông tư số 25/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương : Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Số hiệu văn bản : 25/2020/TT-BCT Ngày có hiệu lực : 13/11/2020
Ngày ban hành : 29/09/2020 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Bộ trưởng Trần Tuấn Anh