Chủ nhật, 23/01/2022 | 22:07 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Sửa đổi TT số 09/2012/TT-BCT).  
Mô tả : Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Sửa đổi TT số 09/2012/TT-BCT)
Số hiệu văn bản : /TT-BCT Ngày có hiệu lực : 10/8/2020
Ngày ban hành : 10/08/2020 Ngày hết hiệu lực : 28/8/2020
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng