Thứ sáu, 01/03/2024 | 00:34 GMT+7

Video

Hướng dẫn tham gia cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023

15/10/2023

Triển khai hoạt động năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”.