Thứ năm, 13/06/2024 | 18:51 GMT+7

Video

Bước tiến trong tiết kiệm năng lượng

18/05/2021

Chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, được tổ chức triển khai liên tục trong 10 năm (2006 - 2015) cho thấy, Việt Nam đã tạo được dấu ấn trong tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng sạch. Theo đó, Việt Nam đã tiết kiệm được khoảng 103,7 tỷ kWh giờ điện so với nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nếu không thực hiện chương trình mục tiêu này.