Thứ hai, 27/05/2024 | 11:21 GMT+7

Bộ Công Thương và WB thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

05/05/2022

Bộ Công Thương và WB đồng triển khai thực hiện "Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam”. Dự án có tổng kinh phí 11,3 triệu USD, khoảng 252 tỷ đồng, do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ thông qua WB và Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản. Các hoạt động của Dự án bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện các khung pháp lý, giải pháp tài chính, hỗ trợ nâng cao năng lực các bên, đánh giá và giám sát các dự án vay với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2022 đến 2026 tại Việt Nam.