Thứ bảy, 23/09/2023 | 18:56 GMT+7

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân

01/08/2022

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu tiêu thụ điện cũng có sự tăng trường tương ứng điều này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngành điện trong việc đảm bảo cung cấp điện. Để đảm bảo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chương trình tiết kiệm điện.