Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:15 GMT+7

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2012/TT-BCT

10/08/2020

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) trước ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Công Thương thực hiện xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng. 

Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện xây dựng Thông tư theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Để đảm bảo trình tự thủ tục xây dựng Thông tư theo đúng quy định và để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương xin gửi các cơ quan, đơn vị liên quan bản dự thảo và đề nghị các đơn vị, cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý. Dự thảo Thông tư được đăng tại trang web: https://tietkiemnangluong.com.vn mục Văn bản và Thông báo.

-DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI

-PHỤ LỤC I

-PHỤ LỤC II

-PHỤ LỤC III

Ý kiến góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo Thông tư đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững); Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Thư điện tử [email protected] trước ngày 28 tháng 8 năm 2020 để Bộ Công Thương tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư.

 

Xem công văn tại đây.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững