Thứ sáu, 31/03/2023 | 00:13 GMT+7

Điện lực Sóc Trăng ứng dụng công nghệ trong vận hành hệ thống điện

03/10/2021

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và nâng cao độ an toàn, tin cậy của thiết bị trong vận hành, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác điều hành, phát triển lưới điện và quản lý vận hành hệ thống điện.

Trong những năm qua, Điện lực Sóc Trăng luôn chú trọng và đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tiên tiến với mục tiêu hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh. Để đáp ứng nhu cầu quản lý, vận hành hệ thống lưới điện 110kV với khối lượng trạm biến áp và đường dây ngày càng lớn, các trạm biến áp 110kV cần được tự động hóa để có thể dễ dàng theo dõi, điều độ công suất lưới điện và giảm các lỗi thao tác do vận hành.
Tự động hóa các trạm biến áp để dễ dàng theo dõi, điều độ công suất lưới điện
Công ty đã đưa Trung tâm Điều khiển xa vào hoạt động, cải tạo nâng cấp các trạm biến áp 110kV thành các trạm biến áp không người trực vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đồng thời đổi mới và cải tiến quy trình quản lý, vận hành hệ thống điện.
Đây là giải pháp tối ưu cho việc điều khiển hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Công nhân không cần trực vận hành tại các trạm biến áp 110kV để thao tác với thiết bị, việc thu thập thông số kỹ thuật đều được thực hiện tự động. Các hoạt động đóng cắt điện, vận hành lưới điện, giám sát hoạt động và thu thập dữ liệu của trạm cũng được thực hiện từ xa.
Tính đến nay, PC Sóc Trăng đã có 08/08 trạm biến áp 110kV vận hành không người trực và áp dụng thao tác xa. Các trạm biến áp 110kV xây dựng mới đều thiết kế theo tiêu chí không người trực vận hành. Việc này đã cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống điện 110kV.
Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ xa mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh
Với hệ thống SCADA, việc chỉ huy, thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị từ xa của trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp 110kV không người trực vận hành đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cụ thể, giúp giảm thời gian thao tác vận hành đóng cắt thiết bị, rút ngắn thời gian bảo trì bảo dưỡng, xử lý sự cố lưới điện, giảm tối đa nhân lực vận hành, giảm chi phí vận hành hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…
Có thể thấy việc đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, tối ưu hóa ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động sản xuất tại PC Sóc Trăng đã góp phần vào việc cải thiện năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Lê Tâm
giờ trái đất 2023