Thứ hai, 30/01/2023 | 14:53 GMT+7

Thực hiện nội dung GD sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường TCCN

07/03/2013

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện học phần giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong chương trình đào tạo TCCN khối ngành Khoa học Xã hội.

daf065959_images658192_1.jpgBộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện học phần giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong chương trình đào tạo TCCN khối ngành Khoa học Xã hội.
Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần chung trong chương trình đào tạo trình độ TCCN có thời lượng 30 tiết (2 đơn vị học trình).

Nội dung chương trình của học phần này được chia thành bốn chương cơ bản: Năng lượng và vai trò của năng lượng đối với cuộc sống con người; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Các nguồn năng lượng tái tạo; Sử dụng thiết bị tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Căn cứ vào chương trình khung TCCN do Bộ GD&ĐT ban hành; căn cứ vào đặc điểm, mục tiêu, yêu cầu của ngành đào tạo và điều kiện cụ thể của từng trường, khi thiết kế chương trình đào tạo cụ thể đối với từng ngành thuộc chương trình đào tạo TCCN khối ngành Khoa học Xã hội, các trường có thể lựa chọn học phần Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như là học phần chung tự chọn để đưa vào chương trình đào tạo của trường mình, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Học phần này không cần điều kiện tiên quyết đối với học sinh theo học khối ngành Khoa học xã hội. Tuy nhiên, việc sắp xếp kế hoạch giảng dạy và học tập học phần Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải phù hợp với kế hoạch đào tạo của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Phương pháp giảng dạy cần bám sát mục tiêu (theo chuẩn đầu ra), nội dung và đặc điểm ngành học, đối tượng học sinh để chọn phương pháp dạy học thích hợp. Các trường cần bố trí thời gian để học sinh được trao đổi, thảo luận qua các semina, làm bài tập nhóm theo chủ đề gắn với ngành học, thăm quan thực tế. Việc đánh giá học phần được thực hiện theo quy chế đào tạo TCCN do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. 

Thúy Hằng

Top-runner 2022