Thứ năm, 25/07/2024 | 13:44 GMT+7

Chưa cần dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan

11/01/2014

Đây là hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) tại Công văn số 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013 sau khi nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như cơ quan Hải quan.

Đây là hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) tại Công văn số 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013 sau khi nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như cơ quan Hải quan. 

ba2395040_dannhannangluong0ba1c.jpg

Tuy nhiên, sau khi được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan hoặc giải phóng hàng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm làm thủ tục xin Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu và chỉ được đưa ra thị trường sau khi đã được dán nhãn năng lượng.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có Công văn hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc dán nhãn năng lượng. Theo đó, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau: Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng; đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg, doanh nghiệp phải dán nhãn trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp cho biết đã gặp khó khăn, chậm trễ trong quá trình thông quan hàng hóa. Trước kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Tổng cục Năng lượng để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong văn bản này, Tổng cục Hải quan có đề xuất với Tổng cục Năng lượng chưa yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Ngoài nội dung thống nhất với đề xuất của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Năng lượng còn hướng dẫn: danh mục các loại hàng hóa, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đã được quy định. Tổng cục Năng lượng cũng đề nghị Tổng cục Hải quan định kỳ cung cấp cụ thể về số lượng, chủng loại, xuất xứ và doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng phải dán nhãn năng lượng để có cơ sở theo dõi, kiểm tra, xử lý.

Theo Diễn đoàn Doanh nghiệp