Thứ hai, 06/02/2023 | 17:07 GMT+7

[Infographic] EVNNPC kêu gọi khách hàng chung tay tiết kiệm điện

16/06/2022

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo: Tổng Công ty điện lực miền Bắc
Top-runner 2022