Chủ nhật, 03/03/2024 | 00:48 GMT+7

Thanh Hoá giảm 0,31% tổn thất điện năng so với cùng kỳ

21/07/2023

Từ những giải pháp đưa ra và đồng bộ tổ chức triển khai, kết quả 6 tháng của năm 2023, tổn thất điện năng của Công ty Điện lực (PC) Thanh Hoá theo chu kỳ thương phẩm giảm 0,31% so với cùng kỳ; Theo cấp điện áp đối với lưới điện thực hiện 0,68% bằng cùng kỳ 2022, lưới điện trung áp thực hiện 3,3% giảm 0,39% so với cùng kỳ và hạ áp lũy kế thực hiện giảm 0,26% so với cùng kỳ.

PC Thanh Hoá hiện đang quản lý hơn 800km đường dây và 23 trạm biến áp (TBA) 110kV trên địa bàn toàn tỉnh với tổng công suất là 1740MVA (thuộc các tỉnh có khối lượng quản lý cao nhất cả nước). Đường dây trung áp gồm 221 đường dây trung thế với tổng chiều dài 6.627,829 km, cáp ngầm là: 317,8km. Trạm biến áp trung gian 35/22,10,6 kV: 29 trạm TG 35/22,10,6 kV, với 48MBA tổng công suất đặt = 230,5 MVA. Tổng số trạm biến áp phụ tải là 8.933 trạm, dung lượng 2.998 MVA; Lưới điện hạ áp có tổng chiều dài 11.797,22 km. Với hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được nâng cấp nên PC Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.
Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tác động lớn đến toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, những năm qua, PC Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm, đưa ra giải pháp thực hiện cho từng năm nhằm hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu trong cả giai đoạn 05 năm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tăng cường hoạt động kiểm tra vận hành tại các đường dây và trạm biến áp (Ảnh: PC Thanh Hoá)
Theo đó, trong công tác giảm tổn thất điện năng, Công ty đã tập trung rà soát chuẩn xác số liệu để nhận dạng các khu vực mang lại hiệu quả cao để tập trung giải pháp thực hiện; Tính toán tổn thất kỹ thuật của tất cả các đường dây trung áp, đồng thời tập trung vốn đầu tư vào các đường dây trung áp sản lượng lớn, mang tải cao để nâng tiết diện dây dẫn, xây dựng xuất tuyến mới để san tải giảm bán kính cấp điện; Rà soát chênh lệch giữa tính toán kỹ thuật và tổn thất CMIS, kiểm tra hoạt động của các bộ đo đếm điện năng đảm bảo tính chính xác.
Đối với lưới điện hạ áp, PC Thanh Hóa đưa ra danh sách các trạm biến áp (TBA) có tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) cao để tập trung nguồn vốn và giải pháp về đầu tư cấy trạm, cải tạo nâng cấp, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đường dây hạ áp; Kiểm tra khắc phục tình trạng vận hành của các bộ tụ bù (đặc biệt là bù ứng động) đưa vào vận hành giúp giảm truyền tải công suất phản kháng trên đường dây gây ra tổn thất.
Từ những giải pháp đưa ra và đồng bộ tổ chức triển khai, kết quả 6 tháng của năm 2023, tổn thất điện năng của Công ty theo chu kỳ thương phẩm giảm 0,31% so với cùng kỳ; Theo cấp điện áp đối với lưới điện thực hiện 0,68% bằng cùng kỳ 2022, lưới điện trung áp thực hiện 3,3% giảm 0,39% so với cùng kỳ và hạ áp lũy kế thực hiện giảm 0,26% so với cùng kỳ. 
6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ này đặt ra còn rất nặng nề, cần phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao của cả năm, trong đó tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm: 3,22%, theo cấp điện áp lưới 110kV: 0,70%, lưới trung áp: 3,00%, lưới hạ áp: 4,82%. Để đạt được mục tiêu đó, PC Thanh Hoá luôn tăng cường công tác giám sát, phúc tra bộ phận hỗ trợ kinh doanh điện trong việc chốt chỉ số công tơ, yêu cầu ghi đúng theo lịch trình đã đăng ký, tránh để tình trạng ghi không đúng theo thời gian và lịch trình đã quy định làm ảnh hưởng đến tổn thất của trạm biến áp, tăng cường công tác kiểm tra ngày, đêm đối với những khách hàng có sản lượng bất thường và những trạm biến áp có tổn thất cao.
Với những nỗ lực trong việc chủ động thích ứng, xây dựng các phương án hiệu quả, PC Thanh Hoá quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu giảm tổn thất điện năng nói riêng và nâng cao chất lượng sử dụng điện nói chung, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, toàn toàn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023.
Khánh An