Thứ sáu, 19/07/2024 | 09:15 GMT+7

Hà Tĩnh giảm 0,38% tổn thất điện năng so với cùng kỳ

19/05/2023

Trong quý I năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) thực hiện tỷ lệ tổn thất toàn Công ty là 8,21%, giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có công suất tiêu thụ lớn nhất (Pmax) đạt 291,7 MW, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022; công suất tiêu thụ thấp nhất (Pmin) đạt 73,3%, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2022.
Để nâng cao chất lượng lưới điện, trong 3 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trực thuộc PC Hà Tĩnh đã thực hiện cân đảo pha tại 269 trạm biến áp, luân chuyển 44 máy biến áp, thí nghiệm định kỳ 400 trạm biến áp và 46 thiết bị Recloser. Bên cạnh đó, đội Hotline thực hiện sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết đường dây 143 phiên, vệ sinh sứ 222 lượt.
Nhờ đó, đã góp phần hạn chế tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới. Tính đến hết quý I năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) thực hiện tỷ lệ tổn thất toàn Công ty là 8,21%, giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước.
Điện lực Hà Tĩnh đầu tư củng cố lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong năm 2023 (Ảnh: PC Hà Tĩnh)
Trong quý II/2023, PC Hà Tĩnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện khả thi, linh hoạt nhất là trong giai đoạn nắng nóng; Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chú trọng công tác ghi, kiểm soát chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện, kịp thời xử lý các ý kiến, kiến nghị của khách hàng về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.
Đồng thời, lập kế hoạch điều chỉnh phụ tải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách hàng thực hành tiết kiệm điện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các danh mục sửa chữa lớn và các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2023, thực hiện giải ngân, thanh toán, quyết toán theo đúng kế hoạch Tổng công ty giao… 
Đặc biệt, Công ty sẽ quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu quan trọng như tổn thất điện năng; tiến độ thay thế công tơ điện tử; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao về tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực; tập trung kiểm tra kiểm soát an toàn lao động nhằm nâng cao ý thức, kỷ luật lao động của CBCNV; tiếp tục đẩy mạnh thực thi 5S, Văn hóa doanh nghiệp, truyền thông... gắn với việc thực hiện chủ đề năm của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.
Thông qua các số liệu đã được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, có thể thấy ngay trong những tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Công ty xác định cụ thể và triển khai một cách quyết liệt, bài bản, mang lại những kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian sắp tới, PC Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động một cách đồng bộ, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã được giao phó trong năm 2023.
Minh Khuê