Thứ bảy, 20/07/2024 | 07:03 GMT+7

Điện lực Kon Tum tăng cường kiểm tra, giám sát tổn thất điện năng

14/04/2023

Nhờ ứng dụng, đầu tư công nghệ cùng việc thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, tỉ lệ tổn thất điện năng lũy kế 3 tháng đầu năm của Công ty Điện lực (PC) Kon Tum đạt 2,01%, thấp hơn 0,2% so với cùng kỳ năm 2022.

PC Kon Tum hiện đang quản lý, vận hành hơn 187 km đường dây 110kV, hơn 2.300 km đường dây trung thế và 1.730 km đường dây hạ thế, cấp điện cho trên 160.000 khách hàng. Xác định giảm tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Điện lực Kon Tum đã nỗ lực phấn đấu, triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm giảm tổn thất điện năng.
Ngoài việc thường xuyên đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát quang hành lang an toàn lưới điện, đấu nối lại các điểm tiếp xúc, cân pha; thay thế công tơ điện theo định kỳ; luân chuyển máy biến áp không để non tải; tăng cường công tác quản lý vận hành lưới. Đơn vị còn chú trọng công tác kiểm tra việc sử dụng điện, kịp thời phát hiện những hộ vi phạm trong quá trình sử dụng điện.
Phòng KTGSMBĐ phối hợp với Điện lực thành phố Kon Tum kiểm tra tại hiện trường (Ảnh: PC Kon Tum)
Trong 3 tháng đầu năm 2022, PC Kon Tum đã thực hiện kiểm tra sử dụng điện định kỳ và đột xuất, kiểm tra chọn điểm đối với những khách hàng có sản lượng điện thương phẩm biến động bất thường. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai kiểm tra đối với một số khách hàng sử dụng điện với sản lượng lớn, các khách hàng sử dụng điện tại các trạm biến áp có tổn thất cao, sản lượng điện thất thường và các điểm “nóng” nghi ngờ có biểu hiện lấy cắp điện, cũng như những khách hàng đã từng vi phạm.
Từ những nỗ lực trên, đã giúp PC Kon Tum giảm tỉ lệ tổn thất điện năng xuống còn 2,01%, thấp hơn 0,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Việc tăng cường kiểm tra sử dụng điện không chỉ góp phần làm giảm tổn thất điện năng mà còn hạn chế việc quá tải trên lưới điện. Cùng với đó là đảm bảo việc thực hiện hợp đồng mua bán điện giữa các bên được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn điện phục vụ khách hàng sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Trung giao về giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, PC Kon Tum tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh doanh, kiểm tra giám sát mua bán điện; thực hiện các nghiệp vụ về công tác ghi chỉ số, phúc tra chỉ số công tơ, quản lý khách hàng, kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và tính toán truy thu theo đúng các quy trình kinh doanh điện năng, giám sát mua bán điện. Đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế hiện trường, tiến hành kiểm tra ngày, đêm hệ thống đo đếm điện năng tại các Trạm biến áp có tổn thất cao, tổn thất bất thường để nhanh chóng kịp thời khắc phục các tổn tại trên lưới điện, ngăn ngừa các hành vi phạm sử dụng điện trộm cắp điện trên địa bàn.
Để công tác giảm tổn thất điện năng đạt được hiệu quả, PC Kon Tum sẽ tiếp tục duy trì việc tổ chức phát động thi đua về công tác giảm tổn thất điện năng, chống trộm cắp điện; có hình thức khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát sử dụng điện, phát hiện và xử lý trộm cắp điện.
Năm 2023, Công ty Điện lực (PC) Kon Tum phấn đấu thực hiện giảm tổn thất điện năng còn 2,32%.
Mai Anh