Thứ năm, 25/07/2024 | 10:23 GMT+7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực triển khai sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

06/03/2023

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp căn cơ để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như bảo đảm sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Việc hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các khách hàng sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) coi là một nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thường xuyên, liên tục trong các năm vừa qua với nhiều hình thức đa dạng.
Chia sẻ rõ hơn về lợi ích của việc tiết kiệm điện, ông Bùi Quốc Hoan, Phó trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết: Lợi ích trực tiếp cho khách hàng là giảm tiền điện khi thanh toán hằng tháng. Với đơn vị cung cấp điện, việc này sẽ giúp giảm chi phí đầu tư hệ thống điện, hạn chế huy động các nguồn chi phí cao vào những giờ cao điểm của hệ thống, dẫn đến việc vận hành cung cấp điện an toàn, hiệu quả. Đối với xã hội, việc tiết kiệm làm giảm tổng chi phí đầu tư toàn xã hội cho hạ tầng điện để dành nguồn lực cho các hạ tầng khác, giúp phát triển kinh tế-xã hội, giảm áp lực tăng giá điện, giảm việc phải huy động các nguồn năng lượng hóa thạch gây phát thải carbon, góp phần phát triển bền vững.
EVN sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. 
Trong giai đoạn 2010-2022, EVN đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình tiết kiệm điện, đặc biệt trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm như tuyên truyền tiết kiệm điện; quảng bá thay đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang compact bằng đèn tiết kiệm điện; phối hợp với các doanh nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải... Tập đoàn cũng đã thiết kế mẫu hóa đơn tiền điện mới để khách hàng thực hiện việc tiết kiệm điện thông qua so sánh với mức bình quân sử dụng điện trong khu vực mình sinh sống...
Theo ông Bùi Quốc Hoan, EVN đã tận dụng vai trò của internet, mạng xã hội... trong triển khai các dịch vụ điện trực tuyến, tư vấn tiết kiệm điện. Những năm qua, EVN đã hình thành các kênh truyền thông số trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook với 71,4% dân số Việt Nam đang sử dụng; YouTube với 63,5% dân số Việt Nam; TikTok với 55,6% dân số Việt Nam sử dụng.
Liên quan tới các giải pháp tiết kiệm điện đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, thực tế cho thấy, với các khách hàng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ chỉ chiếm 5,19% về khách hàng của ngành điện nhưng đang sử dụng điện với tỷ trọng gần 59% toàn hệ thống điện. Điều này cho thấy tiềm năng, tầm quan trọng, hiệu quả của việc tiết kiệm điện với những khách hàng này. Và EVN đã phối hợp với các doanh nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải. Chương trình này được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia khi có yêu cầu. Khách hàng sẽ chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện như: Dịch chuyển thời điểm sử dụng điện, tiết giảm việc sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất trong khoảng thời gian cụ thể theo đề nghị của ngành điện. Đối với khách hàng, việc tham gia điều chỉnh phụ tải điện sẽ giảm chi phí sử dụng điện do giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ giảm chi phí tiền điện, giảm giá thành sản xuất sản phẩm và dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh. Việc điều chỉnh phụ tải điện là hoạt động nhằm góp phần bảo đảm công tác cung ứng điện liên tục, ổn định, an toàn, đồng thời hạn chế các sự cố trên hệ thống điện, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Theo: Quân đội Nhân dân