Thứ sáu, 21/06/2024 | 02:41 GMT+7

Năm 2023, EVNNPC đặt mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống còn 4,25%

17/02/2023

Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quan tâm chú trọng.

Số liệu tính toán của EVNNPC cho thấy, trong năm 2023, sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty dự kiến đạt 93,3 tỷ kWh, tăng trưởng 7,61% so với ước thực hiện năm 2022.
Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 64,81% và tăng 7,83%. Thành phần quản lý tiêu dung chiếm tỷ trọng 28,35% và tăng 6,87%. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu phụ tải tại 27 tỉnh, thành phố của miền Bắc trong trường hợp phát triển đột biến, Tổng công ty cũng xây dựng phương án tăng trưởng cao với mức 94,545 tỷ kWh, tăng 9,05% so với ước thực hiện năm 2022, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 65,46% và tăng 9,26%. Thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 28,36% và tăng 8,33%.
EVNNPC cho biết, song song với việc tăng trưởng điện thương phẩm, trong năm tới, Tổng công ty cũng đề ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý kỹ thuật. Cụ thể, tổn thất điện năng năm 2023 của tổng công ty phấn đấu đạt 4,25%, giảm so với  mức thực hiện của năm 2022 là 4,3%.
EVNNPC tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải (Nguồn: Internet)
Để giảm tổn thất điện năng, Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tiếp tục chú trọng công tác giảm tổn thất điện năng tổn thất điện năng. Cụ thể, Tổng công ty đã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm tổn thất điện năng tại các đơn vị, sau đó phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây ra tổn thất đối với các cấp điện áp. Các đơn vị tiếp tục nhận diện, khoanh vùng các khu vực nguy cơ cao xảy ra tổn thất điện năng thương mại và các giải pháp xử lý cho từng khu vực. Thực hiện nghiêm quy định kiểm tra định kỳ, thay thế công tơ hư hỏng.
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện toàn Tổng công ty, phối hợp với chính quyền, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương trong kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và truy thu điện năng.
Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng, tập trung khai thác phần mềm Quản lý MBA để kiểm soát tình trạng mang tải, lệch pha, tránh tình trạng thụ động chờ báo cáo từ các đơn vị; sử dụng có hiệu quả phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện trung thế...
Với những nỗ lực hiện tại, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện, hạn chế tối đa sự cố… EVNNPC tin rằng tỷ lệ tổn thất điện năng sẽ tiếp tục giảm, từ đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Khánh An