Thứ tư, 07/12/2022 | 10:53 GMT+7

Doanh nghiệp trọng điểm ở Ireland tiết kiệm được 12,4 triệu euro nhờ hiệu quả năng lượng

04/02/2020

Cũng nhờ đó mà lượng khí thải carbon mà các doanh nghiệp Ireland cắt giảm được có thể tương đương với lượng khí thải của 23.000 xe ô tô lưu thông trên đường.

Năm 2018, những doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhất ở Ireland cắt giảm được khoảng 12,4 triệu euro (10,5 triệu đô la Mỹ) nhờ việc áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Con số trên được Cơ quan Năng lượng bền vững Ireland (Sustainable Energy Authority of Ireland – SEAI) công bố. Cũng theo SEAI, những doanh nghiệp này còn cắt giảm được lượng khí thải carbon tương đương với 23.000 xe ô tô chạy bằng xăng/dầu diesel lưu thông trên đường. 

Mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm của SEAI bao gồm 190 công ty. Mỗi công ty tiêu tốn từ 1 triệu euro (0,85 triệu đô la Mỹ) tiền điện hàng năm trở lên. Đó có thể là các công ty thực phẩm và đồ uống như Diageo và Kerry Group, các công ty dược phẩm như Astellas Ireland, GlaxoSmithKline (GSK ) và Pfizer cũng như các công ty công nghệ như Google và Microsoft.

Mạng lưới những doanh nghiệp này sử dụng khoảng 134.000 nhân viên và khoảng 1/5 tổng lượng năng lượng sơ cấp của Ireland. 

Đánh giá thường niên của SEAI cho thấy trong bối cảnh kinh doanh ngày càng tăng trưởng, các thành viên của mạng lưới cũng cải thiện liên tục tình hình sử dụng năng lượng của mình: trong năm 2018, các công ty đã cùng nhau nỗ lực và tiết kiệm được 327GWh điện. 

Tổng cộng 27 giải pháp tiết kiệm và hiệu quả năng lượng đã được thực hiện, cắt giảm 65.800 tấn khí thải carbon. 

Điển hình, năm 2018, hiệu suất năng lượng của PharmaChem – công ty trong mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm của SEAI tăng 15% so với 2017. Trong khi đó, con số này ở lĩnh vực điện tử chỉ đạt 2,7%.

Hơn 40% thành viên của mạng lưới có chứng chỉ quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế - ISO50001 và đạt hiệu suất năng lượng trung bình trong 5 năm gần đây nhất ở mức 1,8%. 

Ông Fergus Sharkey, đại diện SEAI, phụ trách doanh nghiệp và khu vực công cho biết: “Những số liệu trên là minh chứng cho việc đầu tư vào hiệu quả năng lượng là một quyết định đúng đắn của doanh nghiệp. Ngoài ra, đây còn là trách nhiệm xã hội của họ”. 

“Là những doanh nghiệp trọng điểm, nhưng những thành viên trong mạng lưới của SEAI của chúng tôi đã đạt được kết quả tốt và lâu dài về hiệu quả năng lượng. Những doanh nghiệp này có định hướng phát triển lớn, do đó, kết quả tốt về năng suất và hiệu quả năng lượng là điều rất đáng mừng đối với họ”. 

Ngọc Diệp (Theo https://www.energylivenews.com/2020/02/03/irelands-biggest-energy-users-saved-e12-4m-through-efficient-measures/) 

 

3 giải thưởng HQNL 2022