Chủ nhật, 16/06/2024 | 00:43 GMT+7

TP Hồ Chí Minh vận động khách hàng sử dụng nguồn năng lượng xanh, sạch

30/01/2016

Năm 2016, EVNHCMC đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu các công ty điện lực lập kế hoạch công tác tiết kiệm điện của cả năm;

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết năm 2015, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố, Tổng công ty cũng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Năm 2015, nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện của EVN HCMC đã phát huy hiệu quả - Ảnh: Việt Anh.

Nhiều chương trình, hội nghị tuyên truyền tiết kiệm điện của Tổng công ty đã đạt hiệu quả cao như: Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”; vẽ tranh biếm họa về đề tài “Tiết kiệm điện và Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”; “Chương trình đưa kiến thức tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo vào hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.HCM”…

Theo ông Nguyễn Văn Lý, những chương này phát huy và đạt được hiệu quả cao là do EVN HCMC đã chú trọng hơn trong công tác phối hợp thực hiện với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội.

16 công ty điện lực trực thuộc đã phối hợp với trên 1.970 khu phố, tương đương hơn 24.270 tổ dân phố cùng hàng trăm trường học trên địa bàn thành phố để thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện cũng như các dịch vụ khác liên quan về điện.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của EVNHCMC, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã phát động thực hiện nhiều công trình xung kích; tuyên truyền đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, vì an sinh xã hội.

Cụ thể, những công trình: "Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm", "Tuyến hẻm có hệ thống điện mỹ quan, an toàn, tiết kiệm" "Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện” đều phát huy hiệu quả và vượt kế hoạch đề ra.

EVNHCMC cũng đã thực hiện thay thế hệ thống điện và tặng đèn tiết kiệm điện cho 1.542 hộ dân trong chương trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội”.

Riêng trong tháng 12/2015 (Tháng tri ân khách hàng), EVNHCMC thực hiện thay thế hệ thống điện và tặng đèn tiết kiệm điện cho 521 hộ dân.

Năm 2016 ,EVNHCMC đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu các công ty điện lực lập kế hoạch công tác tiết kiệm điện của cả năm; nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về tiết kiệm năng lượng, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm.

EVNHCMC cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sử dụng đèn LED trong cộng đồng.

Năm 2016, Tổng công ty sẽ hỗ trợ chi phí lắp đặt thay thế hệ thống chiếu sáng hiện hữu tại văn phòng Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện trên địa bàn thành phố; phối hợp địa phương lựa chọn và xây dựng mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng dân lập hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng tại một số phường.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Lý cũng cho biết, năm nay EVNHCMC tiếp tục phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM triển khai “Chương trình thí điểm xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư điện mặt trời trên địa bàn TP.HCM”; tiếp tục triển khai mô hình ESCO (Công ty dịch vụ năng lượng) thông qua việc phối hợp với các nhà thầu cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng như pin năng lượng mặt trời, hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện…


Năm 2015, sản lượng tiết kiệm điện của toàn Tổng công ty đạt 449,42 triệu kWh, chiếm 2,23% sản lượng điện thương phẩm, đạt 114,1% kế hoạch năm (kế hoạch giao 394 triệu kWh).

Theo EVN