Thứ bảy, 10/12/2022 | 01:32 GMT+7

Khởi công lắp đặt máy điều hòa không khí hiệu suất cao cho bệnh viện 115

19/01/2015

Ngày 8/1, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổ chức phát triển kỹ thuật công nghiệp và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO), Bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi công lắp đặt máy điều hòa không khí (ĐHKK) hiệu suất cao

Ngày 8/1, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổ chức phát triển kỹ thuật công nghiệp và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO), Bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi công lắp đặt máy điều hòa không khí (ĐHKK) hiệu suất cao 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thí điểm “Thúc đẩy xây dựng bệnh viện xanh thông qua nâng cao sử dụng năng lượng hiệu quả và môi trường” được ký kết giữa NEDO và Bộ Công Thương.

Theo bản ghi nhớ được ký kết giữa NEDO và Bộ Công Thương vào ngày 15 tháng 8 năm 2014, dự án “Thúc đẩy xây dựng bệnh viện xanh thông qua nâng cao sử dụng năng lượng hiệu quả và môi trường” thực hiện theo cơ chế tín chỉ chung (JCM-Joint Credit Mechanism) Việt Nam - Nhật Bản sẽ được triển khai từ năm 2014 đến năm 2016. Theo đó, bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thay mới gần 500 máy điều hòa không khí (ĐHKK) hiệu suất cao có lắp biến tần, lắp 2 tủ hệ thống quản lý năng lượng và 10 bộ thông gió tận dụng nhiệt thải; Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội đầu tư 526 máy ĐHKK, 8 tủ hệ thống quản lý năng lượng, 6 bộ thông gió tận dụng nhiệt thải và 6 bộ quạt đảo gió. Dựa trên tính toán nghiên cứu khả thi của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, dự án sẽ giúp bệnh viện Nhân dân 115 tiết kiệm được trên 498 nghìn kWh, tương đương 740 triệu đồng và giảm phát thải 310 tấn CO2 mỗi năm. Tương tự, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiết kiệm đến trên 830 nghìn kWh, tương đương 12,3 triệu đồng và giảm phát thải 518 tấn CO2/năm. 

Về mặt kinh tế - xã hội, dự án sẽ cung cấp cho bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh và bệnh viện Việt Đức Hà Nội các hệ thống thiết bị công nghệ mới nhằm mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại bệnh viện, hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện của Chính phủ và góp phần giảm phát thải CO2, góp phần đưa hai bệnh viện hướng đến xu hướng bệnh viện xanh trong tương lai. 

Đặc biệt, đây là dự án phối hợp giữa hai Chính Phủ Việt Nam – Nhật Bản đầu tiên có hợp phần về trình diễn công nghệ xử lý môi chất lạnh (thuộc nhóm HCFC- R 22) từ các máy ĐHKK cũ, tức những máy ĐHKK cũ sẽ được xử lý triệt để gas lạnh trước khi bỏ đi. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, góp phần xử lý triệt để các chất có tiềm năng cao làm thủng tầng Ozone và gây biến đổi khí hậu. 

Theo kế hoạch triển khai dự án, việc lắp đặt thiết bị tại bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện từ nay đến hết tháng 2/2015 và cuối tháng 1/2015, các chuyên gia sẽ thực hiện khảo sát chi tiết các địa điểm sẽ thay ĐHKK và thiết kế hệ thống quản lý năng lượng tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức với sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật điện của bệnh viện.

Theo số liệu kiểm toán năng lượng của nhiều bệnh viện do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh thực hiện thời gian qua, tỷ lệ điện năng tiệu thụ cho máy điều hòa không khí chiếm đến 38% tổng điện năng tiêu thụ toàn bệnh viện. Do vậy, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy ĐHKK tại bệnh viện được xem là giải pháp luôn được ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, dự án “Thúc đẩy xây dựng bệnh viện xanh thông qua nâng cao sử dụng năng lượng hiệu quả và môi trường” rất được Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản kỳ vọng. Dự án này triển khai hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các bệnh viện khác trên cả nước trong thời gian tới.

Phương Lan

 

3 giải thưởng HQNL 2022