Thứ hai, 27/05/2024 | 10:26 GMT+7

Điện lực Quảng Ninh: Tiết kiệm gần 42 triệu kWh điện năm 2014

31/12/2014

Năm 2014, Điện lực Quảng Ninh đã tiết kiệm được gần 42 triệu kWh điện ở khối khách hàng sản xuất kinh doanh và sự nghiệp công lập, tăng 21% so với năm 2013.

Năm 2014, Điện lực Quảng Ninh đã tiết kiệm được gần 42 triệu kWh điện ở khối khách hàng sản xuất kinh doanh và sự nghiệp công lập, tăng 21% so với năm 2013.
 
Có được kết quả này là nỗ lực của đơn vị của  trọng hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, áp dụng tiến bộ kỹ thuật...và các phương án tiết kiệm điện cụ thể. Năm 2014, Công ty đã đầu tư thêm trang thiết bị, đường dây, trạm biến áp, vận động cũng như tuyên truyền tới người dân việc sử dụng thiết bị tiết kiệm điện hiệu quả, thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiết giảm 10% của các khách hàng sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh...
 
8e213346b_giotdat.jpg

Đoàn viên, cán bộ điện lực tham gia tuyên truyền tiết kiệm điện trong Chương trình Giờ trái đất 2014. 

Ngoài ra, các chi nhánh điện lực địa phương đều có văn bản hướng dẫn khách hàng, tuyên truyền, áp dụng phương pháp tiết kiệm điện theo nguyên tắc ngắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc; sử dụng thiết bị tiêu thụ ít điện năng; thay thế bóng đèn thường bằng bóng đèn compact…
 
Đặc biệt, năm 2014, Công ty Điện lực Quảng Ninh còn phối hợp với Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn thực hiện chương trình hưởng ứng “Giờ trái đất” tiết kiệm được 100.000 kWh so với năm 2013. Tháng 11-2014, Công ty đã áp dụng chương trình tiết kiệm điện đến các trường tiểu học, trung học cơ sở.

Theo Báo ĐT Quảng Ninh