Thứ hai, 28/11/2022 | 19:50 GMT+7

Công ty Điện lực Quảng Nam: Phấn đấu giảm tổn thất điện năng dưới 6,5%

24/12/2014

Tổn thất điện năng không chỉ làm giảm chất lượng cung cấp điện mà còn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Tổn thất điện năng (TTĐN) không chỉ làm giảm chất lượng cung cấp điện mà còn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Chính vì vậy, thời gian qua Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm TTĐN.

Ông Vũ Văn Nghiêm - Phó giám đốc Công ty Điện lực (PC) Quảng Nam - cho biết, sau khi tiếp nhận hoàn toàn lưới điện hạ áp nông thôn, tỷ lệ tổn thất lưới hạ áp trên địa bàn tỉnh lên tới 30 - 40%.

Để giải quyết bài toán giảm tổn thất điện năng, Công ty đã và đang áp dụng chặt chẽ quy trình quản lý và tích cực đầu tư chống quá tải cho hệ thống lưới điện. Hằng năm, bằng nguồn vốn hàng chục tỷ đồng do Tổng công ty phân bổ, Công ty tập trung cho việc mở rộng, nâng cấp lưới điện. Với lưới điện nông thôn vừa tiếp nhận, mặc dù có khó khăn về vốn, song Tổng công ty vẫn quan tâm đầu tư ban đầu trên 100 tỷ đồng tạo điều kiện cho Công ty thay toàn bộ công tơ cũ và sửa chữa cơ bản nhiều vị trí lưới điện xuống cấp, có nguy cơ sự cố, làm tăng nhanh tổn thất.


2a639c186_25471430829f11.img.jpg

Ngoài ra, thời gian qua, PC Quảng Nam đã tập trung 3 nhóm giải pháp chính về tổ chức, kỹ thuật và kinh doanh:

Lập chương trình giảm TTĐN và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị nhằm thực hiện công bằng trong việc phân bổ chỉ tiêu TTĐN. Từ năm 2010 trở đi, mỗi năm PC Quảng Nam đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, xử lý các điểm xung yếu, mất an toàn để bảo đảm lưới điện vận hành và liên tục.

Để giảm tổn thất không tải ở máy biến áp, công ty thường xuyên đôn đốc các đơn vị kiểm tra và hoán chuyển hợp lý các máy biến áp vận hành non tải, quá tải. Riêng 10 tháng đầu năm, PC Quảng Nam đã hoán chuyển 118 máy biến áp, cân pha 734 lưới trạm biến áp, vận hành và hoán chuyển nhiều tụ bù; triển khai nhiều công trình xây dựng cơ bản để giảm TTĐN như: công trình lắp đặt tụ bù, chống quá tải các trạm trung gian và trạm biến áp phụ tải, kịp thời khắc phục hư hỏng, bảo đảm các tụ bù trên lưới hoạt động tốt.

PC Quảng Nam cũng đã đưa ra nhiều biện pháp giảm tỷ lệ TTĐN trong công tác kinh doanh. Trong công tác ghi chỉ số công tơ, đơn vị thường xuyên chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp ghi sai, ghi độ, nhờ vậy chất lượng công tác ghi chỉ số ngày càng được nâng cao, đảm bảo ghi đúng lộ trình, chu kỳ theo quy định của công ty, đảm bảo chính xác đối với kết quả ghi chỉ số công tơ và kết quả sản lượng tính toán TTĐN. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ TTĐN đang có chiều hướng giảm dần. Năm 2010 tỷ lệ tổn thất chiếm 8,4%, đến năm 2103 xuống còn 6,7% và mục tiêu đặt ra của năm 2014 là giảm xuống dưới 6,5%.

Với những nỗ lực nói trên, chắc chắn trong thời gian không xa tỷ lệ tổn thất điện năng trên địa bàn Quảng Nam sẽ tiếp tục được giảm thấp.

Theo Báo Công Thương
3 giải thưởng HQNL 2022