Thứ ba, 06/06/2023 | 07:17 GMT+7

Hệ thống siêu thị tại Anh triển khai lắp đặt pin mặt trời trên mái

05/12/2014

Hệ thống siêu thị Sainsbury của Anh cho biết tiếp tục sử dụng các phương thức mới nhằm tăng cường việc tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Hiện tại, công ty chủ quản của chuỗi siêu thị này đang triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời lên tới 40MW.

H thng siêu th Sainsbury ca Anh cho biết tiếp tc s dng các phương thc mi nhm tăng cường vic tiết kim và s dng năng lượng hiu quHin ti, công ty ch qun ca chui siêu th này đang trin khai kế hoch xây dng h thng pin năng lượng mt tri lên ti 40MW. D kiến thi gian hoàn thành ca kế hoch này là vào mùa xuân năm 2015.

Đây là mt bước tiến mnh m ti Anh và nó s giúp c vũ cho phong trào s dng năng lượng sch ti quc gia này.

9592ff848_supper.jpg

Theo ông Paul Crewe, Trưởng phòng phát trin bn vngk thut, năng lượng & môi trường ti Sainsbury"Sainsbury đã xây dng thành công h thng mái nhà lp đt các tấm pin năng lượng mt tri ln nht châu Âu vi135.500 tmvà chúng tôi s  thêm 170 ngàn tm vi mc tiêu to ra 40 MW vào mùa xuân năm 2015. Đây là chìa khóa cho phép chúng tôi kim soát chi phí năng lượng và gim thiu tác đng xu ti môi trường cũng như các cam kết môi trường ca công ty. Đây là mt phn trong chiến lược phát trin bn vng đến năm 2020 ca chúng tôi.Thay vì b trng các khong không trên mái, các siêu th ca chúng tôi nên s dng chúng vào mc đích tích cc hơn.”

Mt báo cáo mi v năng lượng mt tri do SainsburySolarcentury  công ty tài chính và dch v chuyên nghipJLL thưc hiện đã nhn mnh v các li ích ca năng lượng mt tri đượthu từ mái ca các trung tâm thương mivà công ty ti Anh. Các công ty s dng h thng này cho biết li nhun họ đã tăng hơn 5%.

Giám đJLLông Chris Strathon cho biết: "Đây  nghiên cu chuyên sâu đu tiên tìm hiu tác đng ca năng lượng mt triVà rõ ràng là phn ln các không gian mái ca các toà nhà chưa được khai thác hiu qu”. Ông này cũng bày tỏ hy vọng, việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái sẽ giúp nâng cao giá trị thương mại của các tòa nhà khi chúng giúp giảm hóa đơn năng lượng và Chính phủ Anh có chính sách mua lại nguồn năng lượng sử dụng dư thừa. 

Mai Lan (Theo Treehugger)

Top-runner 2022