Thứ ba, 30/05/2023 | 19:07 GMT+7

Trà Vinh tiết kiệm được 10,887 triệu kWh điện trong 9 tháng đầu năm

18/10/2014

Qua triển khai thực hiện 9 tháng năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh đã tiết kiệm được 10.887.669 kWh điện năng, đạt 83,9% kế hoạch năm 2014, trong đó các thành phần đều thực hiện tiết kiệm so với cùng kỳ 9 tháng năm 2013.

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và công văn 1942/UBND-KTKT ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện.

2b0a97e5e_tra_vinh.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hoàng-PGĐ Công ty Điện lực Trà Vinh trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu tại huyện Châu Thành
có thành tích thực hiện tốt chương trình “Khóm ấp Văn hóa tiết kiệm điện” .

Theo kế hoạch tiết kiệm điện năm 2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao cho tỉnh Trà Vinh là 12,976 triệu kWh. Qua triển khai thực hiện 9 tháng năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh đã tiết kiệm được 10.887.669 kWh điện năng, đạt 83,9% kế hoạch năm 2014, trong đó các thành phần đều thực hiện tiết kiệm so với cùng kỳ 9 tháng năm 2013, số liệu thực hiện từng thành phần như sau: Chiếu sáng công cộng: 76.944 kWh; Cơ quan hành chính sự nghiệp: 1.366.726 kWh; Ánh sáng sinh hoạt-kinh doanh dịch vụ: 5.639.173 kWh; Doanh nghiệp sản xuất: 3.804.827 kWh.

Theo Công ty Điện lực Trà Vinh 

Top-runner 2022