Thứ ba, 16/04/2024 | 07:39 GMT+7

5 doanh nghiệp điển hình xây dựng thành công HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001

09/10/2014

Các doanh nghiệp điển hình đã thực hiện thành công HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001 bao gồm: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Nhà máy thức ăn Thủy sản Bàu Xéo (Đồng Nai); Công ty Cổ phần sữa Việt Nam- Nhà máy sữa Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh); Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Closua Miliket (TP. Hồ Chí Minh), Công ty Cổ Đường Man, Công ty CP Bia Sài Gòn- Hà Nội.

Trong khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương và Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đăng ký tham gia Dự án. 

Kết quả, các doanh nghiệp đã áp dụng thành công hệ thống quản lý NL theo tiêu chuẩn ISO 50001, nhờ đó giảm được chi phí sử dụng năng lượng, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp điển hình đã thực hiện thành công HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001 bao gồm: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Nhà máy thức ăn Thủy sản Bàu Xéo (Đồng Nai); Công ty Cổ phần sữa Việt Nam- Nhà máy sữa Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh); Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Closua Miliket (TP. Hồ Chí Minh).

1804b362e_bau_xeo.jpg

Tài liệu về triển khai dự án xây dựng hệ thống QLNL tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Nhà máy thức ăn Thủy sản Bàu Xéo download tại đây.

13681c32e_nha_may_vinamilk.jpg

 

Tài liệu về triển khai dự án xây dựng hệ thống QLNL tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam- Nhà máy sữa Sài Gòn download tại đây.

 

1ab7e5466_miliket.png

 

Tài liệu về triển khai dự án xây dựng hệ thống QLNL tại Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Closua Miliket download tại đây.

 

Tài liệu về triển khai dự án xây dựng hệ thống QLNL tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nội (SABECO) download tại đây

Tài liệu về triển khai dự án xây dựng hệ thống QLNL tại Công ty Cổ phần Đường Man download tại đây. 

Mai Lan