Thứ ba, 06/06/2023 | 13:05 GMT+7

Phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp

22/05/2013

Ngày 17/5/2013, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp.

Ngày 17/5/2013, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp. 
66d626f25_17.5.13_tknl_2.jpg

Ông Trần Đình Nhân - Phó Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 180 đại biểu gồm: đại diện các Sở Công Thương, lãnh đạo các doanh nghiệp sử dụng điện lớn trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên; lãnh đạo EVNCPC, các Công ty Điện lực trực thuộc, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung và các Ban Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh đã phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp. 

Cụ thể, Thạc sĩ Huỳnh Kim Tước trình bày 2 chủ đề: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Các hình thức dịch vụ tiết kiệm năng lượng. Chủ đề Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm các nội dung chính: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ, Quản trị theo hướng hiệu quả năng lượng, Phân tích lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng đối với doanh nghiệp, Doanh nghiệp nên làm gì để tiết kiệm năng lượng. Chủ đề Các hình thức dịch vụ tiết kiệm năng lượng gồm các nội dung: Quy trình lựa chọn và thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng, Các hình thức dịch vụ tiết kiệm năng lượng, Các nhà cung cấp dịch vụ.

Kỹ sư Phạm Huy Phong trình bày chủ đề Các cơ hội tiết kiệm năng lượng với nội dung chính gồm: Những nguyên nhân gây tổn thất năng lượng và vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tổn thất, Một số cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình, Vai trò của kiểm toán năng lượng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Liên trình bày chủ đề Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 với các nội dung chính: Quy trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, Tích hợp hệ thống quản lý năng lượng vào công tác quản lý doanh nghiệp.

Top-runner 2022